Best på skolen. Best på jobben?

Av: Pål Schøne og Erling Barth

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 9 2012, s. 14-25.

Sammendrag:

Karakterene er et uttrykk for undervisningssektorens evaluering av studentene. De fungerer som et insentiv for studentene, og som et signal til samfunnet om hvem som er de beste studentene. I denne artikkelen analyserer vi om dette signalet blir oppfattet som et viktig signal og om det faktisk reflekterer relevante forskjeller for arbeidsmarkedet.

Resultatene fra analysene viser at personer som er i toppen av karakterfordelingen fra utdanningssystemet også er de som har høyest timelønn i arbeidsmarkedet. Dette tyder på at utdanningssystemet sorterer folk etter samme kriterier som arbeidsmarkedet bruker. Resultatene viser også at forskjellene ikke blir borte over tid. Det signalet karakterene gir blir ikke svakere ettersom folk får mer yrkeserfaring. Det betyr at karakterer ikke er et «tomt signal», men heller et signal som gir relevant informasjon til arbeidsmarkedet om kandidaten også på lang sikt.

Til slutt, når det gjelder allokering av talent, så viser resultatene at toppstudenter velger akademiske karrierer, og de velger ikke å bli ledere.

Hele artikkelen

Published July 2, 2014 1:17 PM - Last modified July 2, 2014 1:17 PM