Adferdsøkonomi og økonomiske eksperimenter

Av: Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden

Publisert i:

Magma 5, s. 26-30.

Sammendrag:

Adferdsøkonomi søker å gi økonomifaget et mer realistisk fundament og på den måte forbedre fagets evne til å forklare økonomiske fenomen og økonomisk adferd. Økonomisk teori har tradisjonelt vært basert på et knippe antakelser om hva som motiverer beslutningstakere, og hvordan de tar beslutninger. Adferdsøkonomi modifiserer disse antakelsene og tar høyde for at menneskelig rasjonalitet har sine begrensninger, og at mennesker ofte har komplekse motiver for det de gjør.

Hele artikkelen (link)

Published July 3, 2014 10:41 AM - Last modified Feb. 22, 2019 9:01 AM