Industripolitik för den svenska fordonsindustrin

Publisert i

Studier i Finanspolitik 3, 2009

Sammendrag

Denna rapport diskuterar motiven för ett riktat statligt stöd till den svenska
fordonsindustrin. Ett möjligt argument för ett sådant stöd är
marknadsmisslyckandet på finans och kreditmarknaden, som slår
oproportionerligt hårt mot fordonsindustrin där både producenter och
konsumenter är mycket beroende av krediter. Vi finner också att
fordonsindustrin, som är en FoU intensiv bransch, ligger relativt väl till när det
gäller Sveriges förväntade framtida komparativa fördelar. Men även om
fordonsindustrin har en framtid i Sverige betyder det inte att alla företagen är
livskraftiga. Det är viktigt att se till att ett eventuellt stöd utformas så att den
naturliga strukturomvandlingen inom fordonssektorn inte försvåras.

Fulltekst

By Rikard Forslid and Karen Helene Ulltveit-Moe
Published Aug. 16, 2011 4:10 PM - Last modified Aug. 16, 2011 4:16 PM