Betydningen av tidlig læring for å motvirke at fattigdom går i arv

Publisert i

Tone Fløtten (ed.), Barnefattigdom (pages 140-163). Oslo: Gyldendal forlag

By Magne Mogstad and Mari Rege
Published Aug. 16, 2011 2:22 PM - Last modified Aug. 16, 2011 3:24 PM