Er barnehage bra for barna?

Publisert i

Økonomiske analyser 28(4), 2009, pages 42-49

Sammendrag

Barnehage har store positive eff ekter på barnas utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen
alder, viser den første norske studien av langtidseff ektene av den store barnehageutbyggingen på slutten av
1970- tallet.

Fulltekst

By Tarjei Havnes and Magne Mogstad
Published Aug. 9, 2011 11:20 AM - Last modified Aug. 9, 2011 11:24 AM