Norge i en globalisert verden

Publisert i

Part of report to Refleksprosjektet, Utenriksdepartementet, 2007

Sammendrag

Globalisering, akselererende teknologisk fremgang, endrete internasjonale rammevilkår og europeisk integrasjon har vesentlige konsekvenser for norske interesser og for hvorledes norsk økonomisk politikk på ulike områder bør innrettes. Dette notatet tar for seg et sett av økonomisk-politiske områder hvor Norge står overfor store utfordringer.

 

By Karen Helene Ulltveit-Moe
Published Aug. 17, 2011 11:04 AM - Last modified Jan. 27, 2015 11:11 AM