Statens pensjonsfond – utland; utenrikspolitikk og langsiktig avkastning

Publisert i

Notat utarbeidet for Utenriksdepartementet, 2007

Sammendrag

Statens pensjonsfond – Utland har mulighet og incentiver til å påvirke de selskapene hvor fondet er aksjonær til å ivareta sosiale og miljømessige hensyn. Sammen med andre store pensjonsfond har det mulighet til å bidra til en mer bærekraftig utvikling. Effektiviteten til eierskapsutøvelsen er imidlertid avhengig av at fondet ikke fremstår som et utenrikspolitisk verktøy. Norsk utenrikspolitikk kan bidra til høyere avkastning på fondets investeringer både direkte, gjennom å bidra til en utvikling som fremmer mer effektive markeder og en mer bærekraftig utvikling, og indirekte, gjennom å støtte reformer som øker innflytelsen til minoritetsaksjonærer.

 

By Alexander W. Cappelen
Published Aug. 17, 2011 10:45 AM - Last modified Jan. 27, 2015 11:08 AM