Opp og ned: Yrkesaktivitet og trygd over livsløpet for tidlige arbeidsinnvandrere i Norge

Publisert i

Integreringskart 2007 (pages 12-18), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2007

Sammendrag

Norge står i årene som kommer overfor store utfordringer
knyttet til aldring av befolkningen.

 

By Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum and Knut Røed
Published Aug. 17, 2011 10:37 AM - Last modified Mar. 20, 2014 9:20 AM