2022

Last modified June 7, 2022 9:27 AM by Ingebjørg Hovde

Foreleser: Førsteamauensis Siri Sollied Madsen, UiT 

Administrativ kontaktperson: Lena Bogstrand

Studiepoeng: 5 

Lokal kursside

Søknadsfrist:

For søkere utenfor UiT: 1. desember 2021, i søknadsweben. Søkerkode 9301.

For ph.d.-studenter ved UiT: 1. februar 2022 i studentweben.

Last modified Apr. 20, 2022 12:55 PM by Ingebjørg Hovde

Lecturer: Professor Kjersti Fjørtoft, UiT 

Administrative contact: Lena Bogstrand

Course credits: 3 ECTS

Course website

Application deadline:

For applicants outside UiT: 1 December 2021 in application portal (søknadsweb). Application code 9301.

For PhD students at UiT: 1 February 2022 in student web.

Last modified May 30, 2022 3:45 PM by lbo003@uit.no

Lecturer: Professor Ole Henrik Hansen

Administrative contact: Kristine Sundet Lorentsen

Course credits: 5 ECTS

Course website

Application deadline:

For applicants outside UiT: 1 June 2022 in application portal (søknadsweb). Application code 9301.

For PhD students at UiT: 1 September 2022 in student web.

Last modified Jan. 10, 2022 3:41 PM by lbo003@uit.no

Kursansvarlig: Førsteamanuensis Christina Lentz, UiT

Administrativ kontaktperson: Lena Bogstrand

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist:

For søkere utenfor UiT: 1. desember 2021, i søknadsweben. Søkerkode 9301.

For ph.d.-studenter ved UiT: 1. februar 2022 i studentweben.