2021

Last modified Oct. 21, 2020 10:12 AM by lbo003@uit.no

Kursansvarlig: Førsteamanuensis Christina Lentz, UiT

Administrativ kontaktperson: Lena Bogstrand

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist:

For søkere utenfor UiT: 1. desember 2020, i søknadsweben. Søkerkode 9301.

For ph.d.-studenter ved UiT: 1. februar 2021 i studentweben.

Last modified Oct. 21, 2020 10:13 AM by lbo003@uit.no

Lecturer: Professor Kjersti Fjørtoft, UiT 

Administrative contact: Lena Bogstrand

Course credits: 3 ECTS

Course website

Application deadline:

For applicants outside UiT: 1 December 2020 in application portal (søknadsweb). Application code 9301.

For PhD students at UiT: 1 February 2021 in student web.