SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data - innføring i NVIVO 12 TM

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 1. juni 2019 for eksterne søkere. 15. juni 2019 for studenter ved UiT.

Published June 3, 2019 10:14 AM - Last modified June 3, 2019 10:14 AM