Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet NVivo

Ansvarlig: Steinar Theie

Studiepoeng: 3 (ECTS)

Kursets nettside

Søknadsfrist: 6.september 2019.

Tags: Educational Science, Research Methodology
Published July 3, 2019 6:16 PM - Last modified Aug. 14, 2019 2:14 PM