Ph.d.-kurs i aksjonsforskning

Emneansvarlig: Sigrid Marie Gjøtterud

Kurspoeng: 10

Lokal kursside

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Kurset er basert på to samlinger, 19.-21. mars og 2.-4. mai 2018 med forelesninger og veiledningsseminarer. Studentene skriver et essay som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Forelesere og veiledere er professor Jean McNiff fra York St John University, professor Hilde Hiim, professor Olav Eikeland og førsteamanuensis Eva Schwencke (HIOA), og de to emneansvarlige, førsteamanuensis Sigrid Gjøtterud og førsteamanuensis Erling Krogh (NMBU).

Tags: Philosophy of Science, Teacher Education
Published Dec. 12, 2017 9:19 AM