Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Kontakt: Studiekoordinator Gunnvor Bakke

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Påmeldingsfrist: 20. september 2018

To samlinger:

  • 30.10 - 1.11
  • 3.12 - 5.12
Tags: Social work
Published Aug. 29, 2018 9:35 AM - Last modified Nov. 29, 2018 1:35 PM