Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer

Kontakt: Hovedforeleser/kursansvarlig (Lecturer): Solvejg Jobst og Thorolf Krüger 

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 02. november 2019

Søk opptak 

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Tags: Educational Science
Published Aug. 2, 2019 1:46 PM - Last modified Aug. 14, 2019 2:20 PM