Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning

Kontakt: Hovedforeleser/kursansvarlig (Lecturer): Suela Kacerja

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 03. mai 2019

Søk opptak 

Tags: Educational Science, Teacher Education
Published Mar. 21, 2019 2:47 PM - Last modified Mar. 21, 2019 2:47 PM