Fordypning i kvantitative forskningsmetoder

Kursansvarlig: Professor Stål Bjørkly

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søkandsfrist: 12. april 2019

  • Kandidater som er tatt opp på Høgskolen i Molde og Høgskolen i Voldas ph.d.-program i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb
  • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb
Tags: Research Methodology, Social work, Health Science
Published Mar. 4, 2019 1:51 PM - Last modified June 1, 2022 2:56 AM