Aggresjon, vold og bruk av tvang

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 20. august 2017

Merk:

  • Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb.
  • Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb.
Tags: Social work, Sociology
Published May 22, 2017 3:03 PM