Aggresjon, vold og bruk av tvang

Kursansvarlig: Stål Bjørkly

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknad

Søknadsfrist: 31. juli 2020

Image may contain: Text, White, Font, Logo, Daytime.

Kurset blir også gjennomført digitalt.

Organizer

Høgskolen i Molde
Tags: Health Science
Published July 8, 2020 12:07 PM - Last modified June 4, 2022 12:04 PM