Autoetnografi: Teori og praksis

Antall studiepoeng: 5 med innlevering av paper. 2,5 for deltakelse uten innlevering av paper.

Ledere av kurset:

  • Trude Klevan (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Bengt Karlsson (Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Knut Tore Sælør (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Ottar Ness (Professor ved NTNU)

Språk: Norsk

Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Obligatorisk: Deltakelse på samlingen og innlevering av et kort refleksjonsnotat forut for kurset.

Kostnader: Kursdeltagelse er gratis. Deltakerne betaler reise og opphold selv.

Søknad om deltakelse: Sendes til Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no Søknadsfrist er 26 november 2020. Søknaden må inneholde et abstrakt (ca. 500 ord) der din forskningsinteresse presenteres og hvorvidt du ønsker å levere et paper etter kurset eller ikke. Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Kontaktperson: Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no, tlf. +4790125312

Tid og sted:

  • Tidspunkt: 10. og 11. desember 2020, 09.00-15.00
  • Sted: Dragvoll, Paviljong B, rom 156

Arrangører: Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Fakultet for utdanning og livslang Læring og Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Senter for psykisk helse og rus.
 

Kursinnhold:

Dette todagerskurset vil introdusere ph.d. studenter og andre interesserte for autoetnografisk metodologi og metode. Etter en introduksjon av deltakerne vil kurset fortsette i tråd med læringsaktivitetene som er beskrevet under. Autoetnografi vil være gjenstand for en grundig presentasjon og bli drøftet i relasjon til annen kvalitativ forskning, og i relasjon til ontoepistemologiske, teoretiske, politiske og metodologiske spørsmål. Diskusjonene vil deretter dreie seg om viktige betraktninger rundt subjektivitet, «stemme», skrive-fremføring, samt det å evaluere og formidle autoetnografiske arbeider. Etter en fremstilling av etiske betraktninger vil kurset avrundes med fokus på deltakernes mulige anvendelse av autoetnografi i deres egen praksis. (Forut for kurset oppfordres deltakerne på det sterkeste til å lese noen av publikasjonene under overskriftene «Utvalgte eksempler på autoetnografi» og «Introduksjon til autoetnografi…..» i anbefalt litteratur).

 

Obligatorisk pensum: Ca 600 sider  

Undervisningsform og aktiviteter: Forelesninger og seminarer

Oppgaver: Paper / deltakelse

Tags: Teacher Education
Published Mar. 4, 2020 8:53 AM - Last modified Mar. 5, 2020 8:33 AM