Samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Studiepoeng: 5 ECTS 

Kursledere:

  • Bengt Karlsson (professor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Marit Borg (professor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Ottar Ness (professor ved NTNU)
  • Tommy Sjåfjell (forsker med erfaringskompetanse, Universitetet i Sørøst-Norge og A-larm)
  • Juni Raak Høiseth (forsker med erfaringskompetanse, KBT)

Ph.d.-kurset er et samarbeid mellom Senter for psykisk helse og rus, Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge og Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU.

Frist påmelding: 10. oktober 2019.

Kontaktperson: Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no Tlf: +4790125312

Published Mar. 1, 2019 7:12 AM - Last modified Aug. 29, 2019 7:52 AM