Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster

Emneansvarlige: førsteamanuensis Anne Moe og professor Riina Kiik

Studiepoeng: 5 ECTs

Påmeldingsfrist: 1. februar 2019. Kandidater uten studierett ved NTNU søker via Søknadsweb.

Emnet gir en oversikt over ulike kontekster og former innenfor brukermedvirkning. Brukermedvirkning blir problematisert fra ulike perspektiver og nyere forskning innenfor brukerfeltet blir diskutert. Det blir spesielt lagt vekt på teorianvendelse og muligheter for kombinering av ulike forskningsperspektiver. Særlig fokus har kunnskapsformer som er relevante for forskning knyttet til sosialt arbeid og helsearbeid.

Emnebeskrivelse

 

Eksamen: Paper. Innleveringsfrist 8. april 2019.

Forelesere:

  • Anne Moe, førsteamanuensis NTNU
  • Ole Petter Askheim, professor HINN
  • Edgar Marthinsen, professor NTNU
Tags: Social work
Published Jan. 17, 2019 2:15 PM - Last modified Jan. 17, 2019 2:16 PM