Kjeld Drevvatne

Image of Kjeld Drevvatne
Phone +47-22841641
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 OSLO
Postal address Postboks 1084 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

*       Felles samfunnsvitenskapelige problemstillinger

*       Samfunnsfaglig fagdidaktikk    

*       Nominasjoner til folkevalgte verv og politisk rekruttering

*       Lokaldemokrati    

Undervisning

*       Seminarer på SVEXFAC03

Har tidligere undervist ved

Institutt for statsvitenskap, UiO

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Akershus

Bakgrunn

Drevvatne er Cand. polit. fra Institutt for statvitenskap, universitetet i Oslo (2002). Hovedoppgaven het "Stortingsrepresentanters renominasjon". I Cand. mag. graden inngikk grunnfagene sosialøkonomi og massekommunikasjon. Han har også årstudiet praktisk pedagogisk utdanning. Drevvatne var folkevalgt i Akershus fylkeskommune 1986-2003.

Tags: Faglige interesser
Published Sep. 21, 2010 1:22 PM - Last modified Nov. 9, 2012 1:59 PM