Webpages tagged with «Teacher Education»

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Published Dec. 3, 2021 7:49 PM

Emneansvarlig: Silje Valde Onsrud

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Published Dec. 3, 2021 7:40 PM

Emneansvarlig: Tom Arne Trippestad

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Published Dec. 3, 2021 7:30 PM

Emneansvarlig: Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen

Studiepoeng: 5 ECTS

Lokal kursside

Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Published Dec. 3, 2021 7:17 PM
Image may contain: Text, Font, White, Logo, Brand.
Published Dec. 3, 2021 6:48 PM

Responsible: Solvejg Jobst

Course credits: 5 ECTS

Course website

Published June 15, 2021 1:57 PM

Emneansvarlig: Kristin Vold Lexander

 

Studiepoeng: 4 eller 2 ECTS

Lokal kursside

Administrativ kontaktperson: Sevika Stensby

Published May 3, 2021 10:58 AM

Course responsible: Torill Vist

ECTS: 2

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

 

Published May 3, 2021 9:54 AM

Course responsible: Thorgeir Kolshus

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Published May 3, 2021 9:52 AM

Course responsible: Hilde Haualand

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Published May 3, 2021 9:49 AM

Course responsible: Torill Vist

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

 

Published Oct. 12, 2020 3:13 PM

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 3:07 PM

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 3:03 PM

Course responsible: Anne Birgitta Nilsen

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 2:52 PM

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 2:34 PM

Course responsible: Marit Aas, Thomas Eri

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published July 8, 2020 11:06 AM

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Published May 13, 2020 11:23 AM

Course responsible: Hilde Haualand, Gry Sagli, Tatjana Radanovic Felberg, Hanne Skaaden, Kristina Solum and Arnfinn M. Vonen

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Application deadline: 1 June 2020

Published May 13, 2020 11:15 AM

Course responsible: Torill Vist, Leif Hernes, Ingrid Nielsen og Boel Christensen-Scheel 

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Application deadline: 1 June 2020

Published Mar. 4, 2020 8:53 AM

Antall studiepoeng: 5 med innlevering av paper. 2,5 for deltakelse uten innlevering av paper.

Ledere av kurset:

  • Trude Klevan (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Bengt Karlsson (Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Knut Tore Sælør (Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge)
  • Ottar Ness (Professor ved NTNU)

Språk: Norsk

Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Obligatorisk: Deltakelse på samlingen og innlevering av et kort refleksjonsnotat forut for kurset.

Kostnader: Kursdeltagelse er gratis. Deltakerne betaler reise og opphold selv.

Søknad om deltakelse: Sendes til Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no Søknadsfrist er 26 november 2020. Søknaden må inneholde et abstrakt (ca. 500 ord) der din forskningsinteresse presenteres og hvorvidt du ønsker å levere et paper etter kurset eller ikke. Antall plasser er begrenset og førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Kontaktperson: Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no, tlf. +4790125312

Tid og sted:

  • Tidspunkt: 10. og 11. desember 2020, 09.00-15.00
  • Sted: Dragvoll, Paviljong B, rom 156
Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published Feb. 3, 2020 1:29 PM

Contact: Professor Tony Burner

Credits: 5 ECTS

Registration: Application form.

Application deadline:  15 April

Course description

 

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published Feb. 3, 2020 1:29 PM

Contact: Karianne Skovholt 

Credits: 5 ECTS

Registration: Application form.

Application deadline:  20 March

Course description

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published Feb. 3, 2020 1:28 PM

KontaktIben Brinch Jørgensen og Magnus Hontvedt

Studiepoeng : 5 ECTS

Påmelding: Søknadsskjema

Application deadline:  26.februar

Emneplan

Kurset settes opp 31. mars , 1.-2. april og 29. -30. april.

Published Mar. 21, 2019 2:24 PM

Kontakt: phd-lui@oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 10. mai 2019

Published Mar. 21, 2019 2:21 PM

Kontakt: phd-lui@oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 01. april 2019

Published Nov. 20, 2018 8:23 AM

Kontakt: phd-lui-adm@365.oslomet.no

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknadsfrist: 11. januar 2019