Webpages tagged with «Research Methodology»

Published Aug. 12, 2021 2:47 PM

Course coordinator: Kenan Dikilitas

Course teachers: Ulrich Dettweiler, Dag Husebø

Course description

Application deadline: August 25, 2021

Contact/ application: astrid.t.aasmundtveit@uis.no

Published June 15, 2021 1:57 PM

Emneansvarlig: Kristin Vold Lexander

 

Studiepoeng: 4 eller 2 ECTS

Lokal kursside

Administrativ kontaktperson: Sevika Stensby

Published May 28, 2021 9:27 AM

Academic responsible

Professor David Herbert

Lecturers

Internal:

Dag Elgesem (Media and Communications, UiB)

Gidske Andersen (Human Geography, UiB)

Knut Helland (Media and Communications, UiB)

Knut Mikjel Rio (Anthropology, UiB)

Ragnhild Overå (Human Geography, UiB)

External:

Alberta Giorgi, (Media and Communications, University of Bergamo, Italy)

John Boy, (Cultural Anthropology, University of Leiden, Netherlands)

Hande Eslen Ziya, (Media and Communications, University of Stavanger)

Course credits 5 or 10 ECTS

Course description

Dates: 

Session 1: 13 to 16 September (5 and 10 ECTS)

Session 2: November 2 days tbc (10 ECTS)

Published May 14, 2021 3:42 PM

Course coordinator: Professor Anders Vassenden

Course credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published May 14, 2021 3:42 PM

Course coordinator: Professor Espen Olsen

Credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published May 14, 2021 3:42 PM

Course coordinator: Associate professor Erik Daniel Fredh

Credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published May 14, 2021 2:40 PM

Course coordinator: Torvald Øgaard

Course credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

 

Published May 3, 2021 9:45 AM

Course responsable: Silje Hølland 

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

 

Published Apr. 15, 2021 1:23 PM

Academic responsible Professor Ingunn Johanne Ness

Lecturers Prof. Birgit Kopainsky, Ingunn Johanne Ness & Hiwa Målen

Course credits 5 ECTS

Course description

Dates: 13 to 16 September 2021

 

Published Oct. 12, 2020 3:03 PM

Course responsible: Anne Birgitta Nilsen

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 2:52 PM

Course responsible: Hilde Hiim

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Oct. 12, 2020 2:34 PM

Course responsible: Marit Aas, Thomas Eri

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: Trine Simonsen

Application deadline: see course website

Published Aug. 3, 2020 4:48 PM

Responsible: Arne Ola Lervåg

Course credits: 2 pts. (ECTS)

Course website

Published Aug. 3, 2020 4:27 PM

Lecturer: Joshua Lawrence

Course credits: 3 pts. (ECTS)

Course website

Image may contain: Text, White, Font, Logo, Daytime.
Published July 8, 2020 11:19 AM

Kursansvarlig: Stål Bjørkly

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Søknad

Søknadsfrist: 15. september 2020

Kontakt: Signe Bugge

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published July 8, 2020 11:06 AM

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Published July 3, 2020 2:54 PM

Course coordinator: Professor Kristin Armstrong Oma

Course credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published July 3, 2020 2:46 PM

Course coordinator: Professor Anders Vassenden

Course credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published July 3, 2020 2:46 PM

Course coordinator: Professor Espen Olsen

Credits: 5 ECTS

Course website

Course description

 

Published May 13, 2020 11:09 AM

Course responsable: Cecilie Dalland, Bodil Kleve, Silje Hølland and Kirsti Klette

ECTS: 5

Course website

Application

Contact: tsim@oslomet.no

Application deadline: 1 June 2020

Published Apr. 30, 2020 2:11 PM

Course coordinator: Torvald Øgaard

Course credits: 5 ECTS

Course website

 

 

Published Feb. 25, 2020 2:10 PM

Course credits: 5 ECTS

Course website

Contact: Katalin Godberg

Published Feb. 20, 2020 8:57 AM

Studiepoeng: 5

Lokal kursside

Kontakt: Signe W. Bugge

Påmelding via søknadsweb

Søknadsfrist: 17. august

Published Feb. 11, 2020 8:10 AM

Note

This course will be delivered online. Learning resources will be accessible through the portal Mitt UiB, and seminars held as video webinars on Zoom

Course leaders

Professor Marit Skivenes, University of Bergen

Lecturers

Hans Lund, professor HVL Marit Skivenes, professor UiB International experts on SR

Course website

Course credits

10 ECTS (full course) or 3 ECTS (partial course)

Deadline for registration

May 31st, 2020