Webpages tagged with «Development studies»

Image may contain: Text, Font, Logo, Brand, Graphics.
Published July 8, 2020 11:06 AM

Contact: Mari Falch- Pedersen

Credits: 5 ECTS

Registration: Eksterne søkere fyller ut søknadsskjema (se emneside) og sender dette til Mari Falch- Pedersen på mail sammen med en side om relevans av samarbeidsbasert forskning i eget prosjekt, inkludert beskrivelse av egne mål for læring i emnet.

Application deadline:  1 October 2020

Course description

Published Feb. 7, 2019 9:44 AM

Studiepoeng: 10 (anbefalte studiepoeng, disse må endelig godkjennes av institusjonen du er tatt opp ved)