Workshop: video som pedagogisk verktøy

Video er et fantastisk virkemiddel for å øke studentenes læring. De bør ha en gjennomtenkt plass i læringsdesignet og støtte opp om emnets læringsmål. De trenger imidlertid ikke være lange eller avanserte for å fungere til dette formålet. I denne workshopen jobber vi med korte forhåndsinnspilte videoer. Vi vil bruke UiOs nye tjeneste for videoproduksjon, Panopto

Påmelding

Workshopen går over to halve dager (totalt 8 timer).  Det legges også opp til noe forberedelser før og mellom øktene. Ved endt workshop skal du ha en video som du kan bruke i din undervisning.

Påmeldingsfrist: 15. oktober

Målgruppe

Vi søker undervisere som ønsker å eksperimentere med bruk av video i undervisning. Vi har plass til 12 deltagere. 

Læringsmål

Det er mange måter å bruke forhåndsinnspilte videoer: aktivering før undervisning, presentere sentrale begreper, visualisering av data, oppsummering før eksamen osv. Ved å delta på denne workshopen vil du:

  • få erfaring med og kompetanse på pedagogisk bruk av video

  • lære å planlegge, gjennomføre og redigere video i Panopto

  • produsere video som kan brukes (og gjenbrukes) i din undervisning

Program

Dag 1

1. november, kl. 10:00-14:00

  • Introduksjon til videopedagogikk med eksempler
  • idèutvikling: vi jobber med å utvikle dine ideer

Dag 2

3. november, kl. 10:00-14:00

  • Opplæring i opptak
  • gjennomføring av opptak under veiledning

Oppfølging og støtte

  • Vi tilrettelegger for samhandling i Teams før, under og etter workshopen
  • EILIN sørger for installasjon, infrastruktur og brukerstøtte for Panopto, i samarbeid med USIT.
  • EILIN vil bidra med dokumentasjon og evaluering, og resultatene vil deles.
Publisert 21. juni 2022 13:10 - Sist endret 17. aug. 2022 13:48