English version of this page

Eksterne evalueringer

Med jevne mellomrom gjennomføres enkelte eksterne evalueringer av studieprogrammer hvor også aktører fra tilsvarende utdanninger ved andre universitet/høgskoler og representanter fra yrkesfeltet deltar i en evalueringskomité. Hensikten er å foreta en helhetlig vurdering av programmet, samt vurdere om nivå og innhold tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav og standarder.

KOMBEVAL 2018

EUROMA 2017

  • Pilotprosjekt i regi av NOKUT der målet var å sammenligne masterprogrammer innen samme disiplin i Norge, Sverige, Nederland og Flandern. 
Publisert 18. okt. 2018 12:37 - Sist endret 6. des. 2018 14:00