English version of this page

Studiekvalitet på Økonomisk institutt

Økonomisk institutt evaluerer studieprogrammene i tråd med UiO og SV-fakultets kvalitetssystem for utdanning.  Her kan du finne informasjon om systemets oppbygging og detaljer, og i tillegg se på resultater fra evalueringer samt lese eksterne og interne rapporter som gjelder studieprogrammer og emner ved Økonomisk institutt.

Studentevalueringer

  • Oversikt over svar på evalueringer av studieprogrammene på instituttet.  

SV-fakultetets programgjennomgang

  • En årlig rapport til SV-fakultetet med oversikt over aktiviteter på studieprogrammene til Økonomisk institutt. 

Studiebarometeret

  • Studiebarometeret viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet.
  • Du finner evalueringene tilknyttet Økonomisk institutt ved å søke opp våre studieprogram i søkefeltet.

Eksterne evalueringer

  • Her legger vi ut evalueringer foretatt av eksterne institusjoner. Hensikten med de eksterne evalueringene er å foreta en helhetlig vurdering av programmet, samt om nivå og innhold tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav og standarder.

Tilsynsordningen

  • Tilsynssensordningen skal bidra til å sikre at grader oppnådd ved fakultetet holder god standard.