Tarjei Havnes

Førsteamanuensis
Bilde av Tarjei Havnes
English version of this page
Telefon +47-22857484
Mobiltelefon +47-93423592
Rom 1140
Brukernavn
Besøksadresse Økonomisk institutt Eilert Sundts Hus 12. etg. Moltke Moes vei 31 0851 OSLO
Postadresse Økonomisk institutt Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Tarjei Havnes er leder for Oslo Fiscal Studies (OFS) og førsteamanuensis ved Økonomisk institutt. For mer informasjon kan du gå til hans personlige hjemmeside eller sjekke ut hans band Omar Omar.

Utdanning og karriere

Oslo Fiscal Studies, leder, april 2018-d.d.

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt, lektor, august 2012-d.d.

Finansdepartementet, finansavdelingen, underdirektør/seniorrådgiver, februar 2016-mars 2018

Statistisk sentralbyrå, seniorforsker, okt 2009-jan 2016

Senter for likestilling, sosial organisasjon og ytelse (ESOP), forsker, jan 2007-dags dato

IZA, forsker, 2011-dags dato

CESIfo, forsker, 2012-dags dato

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt, Postdoktor, Nov 2009-juli 2012

Universitetet i Oslo, Økonomisk Institutt, Forsker og ph.d.-student, aug 2005-okt 2009

Faglige interesser

Offentlig økonomi, anvendt økonometri, arbeidsøkonomi, familieøkonomi, ulikhet

Undervisning

2018: ECON4624 Empirical Public Economics
2015: ECON4624 Empirical Public Economics/ ECON5105 Advanced Microeconometrics
2012-2014: ECON4136 Applied statistical analysis for the social sciences / ECON5100 Microeconometrics
2011-2015: Introduction to Stata (in ECON4135), Intermediate Stata (in ECON4136)
2013: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries
2011: ECON4135 Applied statistics and econometrics
2010: ECON4915 Development economics

Lengre internasjonale opphold

2007-2008: New York University
2004-2005: Universitetet i Toulouse

Emneord: Økonomisk politikk, Inntekt arbeid og velferd, Samfunnsøkonomi

Publikasjoner

 • Drange, Nina Eirin & Havnes, Tarjei (2019). Child Care Before Age Two and the Development of Language and Numeracy: Evidence from a Lottery. Journal of Labor Economics.  ISSN 0734-306X.  37(2), s 581- 620 . doi: 10.1086/700193
 • Andreoli, Francesco; Havnes, Tarjei & Lefranc, Arnaud (2018). Robust Inequality of Opportunity Comparisons: Theory and Application to Early-Childhood Policy Evaluation. Review of Economics and Statistics.  ISSN 0034-6535.  101(2), s 355- 369 . doi: 10.1162/rest_a_00747 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Drange, Nina; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Economics of Education Review.  ISSN 0272-7757.  53, s 164- 181 . doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002
 • Drange, Nina Eirin & Havnes, Tarjei (2015). Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  32(4), s 283- 297
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2015). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  (16)
 • Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2014). Is universal child care leveling the playing field?. Journal of Public Economics.  ISSN 0047-2727. . doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.007
 • Bhuller, Manudeep Singh; Havnes, Tarjei; Leuven, Edwin & Mogstad, Magne (2013). Broadband Internet: An Information Superhighway to Sex Crime?. The Review of Economic Studies.  ISSN 0034-6527.  80(4), s 1237- 1266 . doi: 10.1093/restud/rdt013
 • Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2012). Adjusting for age effects in cross-sectional distributions. The Stata Journal.  ISSN 1536-867X.  12(3), s 393- 405 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Havnes, Tarjei (2012). Comment on Ruhm and Waldfogel: “Long-Term Effects of Early Childhood Care and Education”. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  (4)
 • Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2011). Baby booming inequality? Demographic change and earnings inequality in Norway, 1967-2000. Journal of Economic Inequality.  ISSN 1569-1721.  9(4), s 629- 650 . doi: 10.1007/s10888-011-9168-1
 • Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2011). Child Care and Child Development: An Economist's View, In Utdanning/Forskning Kunnskapsdepartementet (ed.),  Nordic Early Childhood Education and Care – Effects and Challenges Research – Practice – Policy making.  Norwegian Ministry of Education and Research.  4.  s 24 - 29
 • Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2011). Money for nothing? Universal child care and maternal employment. Journal of Public Economics.  ISSN 0047-2727.  95(11-12), s 1455- 1465 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2011.05.016
 • Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2011). No Child Left Behind: Subsidized Child Care and Children's Long-Run Outcomes. American Economic Journal: Economic Policy.  ISSN 1945-7731.  3(2), s 97- 129 . doi: 10.1257/pol.3.2.97

Se alle arbeider i Cristin

 • Havnes, Tarjei (2018, 20. september). Hva er alt dette snakket om sukkeravgiften? Tarjei Havnes forklarer. [Internett].  SV-fakultetets profil på Facebook.
 • Havnes, Tarjei (2018, 09. september). Jensen om seks timers arbeidsdag: - Kan bety økt skatt på 11 prosentpoeng.  E24.
 • Havnes, Tarjei (2018, 09. august). Økt barnehagedekning har gitt flere mødre i arbeid.  NTB og en rekke andre medier.
 • Havnes, Tarjei & Andresen, Martin Eckhoff (2018). Child Care, Parental Labor Supply and Tax Revenue. IZA Discussion Papers. 11576.
 • Drange, Nina Eirin & Havnes, Tarjei (2015). Child Care Before Age Two and the Development of Language and Numeracy: Evidence from a Lottery.
 • Havnes, Tarjei (2015). Back to work? Parental labor supply effects of universal child care for toddlers.
 • Havnes, Tarjei (2015). Barnehagen som universelt velferdsgode.
 • Havnes, Tarjei (2015). Child care before age two and the development of language and numeracy: Evidence from a lottery.
 • Havnes, Tarjei (2015). Early and Bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2015). How the Internet Changed the Market for Printed Newspapers.
 • Havnes, Tarjei (2015). The Impact of Family Income on Children's Long-Run Outcomes: Evidence from a Family-Friendly Tax Reform.
 • Havnes, Tarjei (2015). The impact of universal child care on society, children and their parents.
 • Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne & Salvanes, Kjell Gunnar (2015). Avsporing om økonomifagets hovedspor :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  129(4), s 26- 27
 • Andreoli, Francesco; Havnes, Tarjei & Lefranc, Arnaud (2014). Equalization of opportunity: Definitions, implementable conditions and application to early-childhood policy evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2014). Barnehage for de minste og tidlig læring: Et naturlig eksperiment fra Oslo.
 • Havnes, Tarjei (2014). Barnehage for de minste og tidlig læring: Et naturlig eksperiment fra Oslo.
 • Havnes, Tarjei (2014). Child care in Norway. The good, the bad, and the counterfactual.
 • Havnes, Tarjei (2014). Early and Bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2014). Early and Bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2014). Early and Bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2014). Early and Bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2014). Equalization of opportunity: Definitions, implementable conditions and application to early-childhood policy evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2014). Equalization of opportunity: Definitions, implementable conditions and application to early-childhood policy evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2014). How the Internet Changed the Market for Print Media.
 • Havnes, Tarjei (2014). How the Internet Changed the Market for Print Media.
 • Havnes, Tarjei (2014). How the Internet Changed the Market for Print Media.
 • Havnes, Tarjei (2014). Is internet killing print media?.
 • Havnes, Tarjei (2014). Mer skole eller bedre læring?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Havnes, Tarjei (2014). Oslo Fiscal Studies Workshop.
 • Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne & Salvanes, Kjell Gunnar (2014). Skattelister, økonomifagets hovedspor og andre store spørsmål :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  128(6), s 24
 • Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne & Salvanes, Kjell Gunnar (2014). Strukturelle modeller og store spørsmål : svar til Thoresen. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  128(9), s 34- 35
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Arv og miljø i trygdebruk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Har barnehager fått kvinner i arbeid?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Norge bruker 40 milliarder i året på barnehageplasser.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). PISA bør forbedre testene sine. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Piketty bidrar til forvirring om hva som skaper økonomisk ulikhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Pikettys teorier om ulikhet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Svakt fra OECD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mogstad, Magne & Havnes, Tarjei (2014). Så galt kan det gå. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aaberge, Rolf; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2013). A theory for ranking distribution functions. IZA DP. 7738.
 • Havnes, Tarjei (2013). A theory for ranking distribution functions.
 • Havnes, Tarjei (2013). Early and bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2013). Early and bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Havnes, Tarjei (2013). Early and bright? Child care for toddlers and early cognitive skills.
 • Bhuller, Manudeep Singh; Havnes, Tarjei; Leuven, Edwin & Mogstad, Magne (2012). Broadband Internet: An Information Superhighway to Sex Crime?. CESifo working papers. 3871.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention. SSB - Discussion papers. 695.
 • Havnes, Tarjei (2012). Broadband Internet: An Information Superhighway to Sex Crime?.
 • Havnes, Tarjei (2012). Child Care and Child Development: An Economist’s view.
 • Havnes, Tarjei (2012). Is Universal Child Care Leveling the Playing Field?.
 • Havnes, Tarjei (2012). Is Universal Child Care Leveling the Playing Field?.
 • Havnes, Tarjei (2012). Is Universal Child Care Leveling the Playing Field?.
 • Havnes, Tarjei (2012). Is universal child care leveling the playing field?.
 • Havnes, Tarjei (2012). Kartlegging er vår plikt. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892. Vis sammendrag
 • Havnes, Tarjei (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention.
 • Havnes, Tarjei (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention.
 • Havnes, Tarjei (2012). Kindergarten for all: Long-run effects of a universal intervention.
 • Havnes, Tarjei (2012). Unambiguous Comparison of Intersecting Distribution Functions.
 • Havnes, Tarjei (2012). Unambiguous Comparisons of Intersecting Distribution Functions.
 • Havnes, Tarjei & Drange, Nina Eirin (2012). God kartlegging hjelper barna. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Bhuller, Manudeep Singh; Havnes, Tarjei; Leuven, Edwin & Mogstad, Magne (2011). Broadband Internet: An Information Superhighway to Sex Crime?. IZA DP. 5675.
 • Havnes, Tarjei (2011). A general framework for comparing distribution functions with application to policy evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2011). Barnehageillusjonen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Havnes, Tarjei (2011). Broadband Internet: An information superhighway to sex crime?.
 • Havnes, Tarjei (2011). Broadband Internet: An information superhighway to sex crime?.
 • Havnes, Tarjei (2011). Broadband internet: An information superhighway to sex crime?.
 • Havnes, Tarjei (2011). Child care in Norway. International Herald Tribune.  ISSN 0294-8052.
 • Havnes, Tarjei (2011). Comment on Ruhm and Waldfogel: “Long-Term Effects of Early Childhood Care and Education”.
 • Havnes, Tarjei (2011). Comparing intersecting distribution functions. A general framework with application to policy evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2011). En aldersbølge av ulikhet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Havnes, Tarjei (2011). Internet use, pornography and sex crimes.
 • Havnes, Tarjei (2011). Is Universal Child Care Leveling the Playing Field? Evidence from Non-linear Difference-in-Differences.
 • Havnes, Tarjei (2011). Is universal child care leveling the playing field? Evidence from non-linear difference-in-differences.
 • Havnes, Tarjei (2011). Is universal child care leveling the playing field? Evidence from non-linear difference-in-differences.
 • Havnes, Tarjei (2011). Kindergarten for all: Long-run effects of a universal intervention.
 • Havnes, Tarjei (2011). Likhet på lekeplassen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Havnes, Tarjei (2011). Money for nothing? Universal child care and maternal employment.
 • Havnes, Tarjei (2011). Money for nothing? Universal child care and maternal employment.
 • Havnes, Tarjei (2011). Preschool for all: Long-run effects on children of a universal intervention.
 • Havnes, Tarjei (2011). Robust social evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2011). Robust social evaluation.
 • Havnes, Tarjei (2011). Tell til ti i morgen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2011). Tid for hjernevask om barnehager. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2010). Baby Booming Inequality? Demographic Change and Earnings Inequality in Norway, 1967-2000. CESifo working papers. 3200.
 • Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2010). Baby Booming Inequality? Demographic Change and Inequality in Norway, 1967-2004. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 6.
 • Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei & Mogstad, Magne (2010). Baby booming inequality? Demographic change and inequality in Norway, 1967-2004.
 • Havnes, Tarjei (2010). Baby Booming Inequality? Demographic Change and Inequality in Norway, 1967--2004.
 • Havnes, Tarjei (2010). Internet use, pornography and sex crimes.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. okt. 2010 11:40 - Sist endret 20. nov. 2018 15:04

Prosjekter