martifl

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Demografi, utvikling, helse, tørke og kjønn

Undervisning

Vår 2015: ECON 3710/4710 - Demography of Developing Countries

Vår 2015: ECON 4915 - Development Economics

Vår 2014: ECON 4915 - Development Economics

Vår 2014: ECON 1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries

Bakgrunn

 • Stipendiat, ESOP, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2012-
 • Master of Philosophy i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2012
 • Master of Research i krigsstudier, King's College London, 2009
 • Bachelor of Arts i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2008
Emneord: Inntekt arbeid og velferd, Vekst og utvikling, Samfunnsøkonomi, Demografi

Publikasjoner

Flatø, Martin, Raya Muttarak & Andre Pelser (forthcoming). Women, Weather and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa. Revise & resubmit, World Development.

Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.

 • Cools, Sara; Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2020). Jobs and Intimate Partner Violence - Evidence from a Field Experiment in Ethiopia. Journal of Peace Research.  ISSN 0022-3433.
 • Federici, Roger Andre; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn & Rønsen, Ester (2019). Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial. International Journal of Educational Research.  ISSN 0883-0355.  96, s 63- 80 . doi: 10.1016/j.ijer.2019.05.008 Vis sammendrag
 • Flatø, Martin (2018). The Differential Mortality of Undesired Infants in Sub-Saharan Africa. Demography.  ISSN 0070-3370.  55(1), s 271- 294 . doi: 10.1007/s13524-017-0638-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Flatø, Martin; Muttarak, Raya & Pelser, André (2017). Women, weather, and woes: the triangular dynamics of female-headed households, economic vulnerability, and climate variability in South Africa. World Development.  ISSN 0305-750X.  90, s 41- 62 . doi: 10.1016/j.worlddev.2016.08.015 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  2

Se alle arbeider i Cristin

 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 39- 40
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Flatø, Martin; Helland, Siri Saugestad; Stoltenberg, Camilla & Wang, Mari Vaage (2019). Developmental gender gaps in preschool age.
 • Flatø, Martin (2019, 03. september). Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. [TV].  NRK.
 • Flatø, Martin (2019). Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
 • Flatø, Martin (2019). En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?.
 • Flatø, Martin (2019). Inntak basert på karakterprogresjon.
 • Flatø, Martin (2019). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin (2019). Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3..
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  2019(4), s 10- 15
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4), s 10- 15 Vis sammendrag
 • Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2019). Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten.
 • Lomsdalen, Christian & Flatø, Martin (2019, 19. november). Martin Flatø om inntak til videregående. [Internett].  Lektor Lomsdalens innfall (podcast). Vis sammendrag
 • Flatø, Martin (2017). Do Mothers Adjust Their Fertility Preferences When Having More Children? Evidence from Sub-Saharan Africa Based on Natural Experiments.
 • Flatø, Martin (2017). Survival of the Fitting? The Differential Mortality of Undesired Infants in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2017, 31. januar). Yrket ditt kan påvirke hvor godt barna gjør det på skolen.  Dagens Næringsliv.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Hva er riktig om Osloskolen?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Nye skolebidragsindikatorer i videregående opplæring.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Om indikatorer for å måle de videregående skolenes bidrag til elevenes læring.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Skolebidragsindikatorer – nyttig verktøy for de videregående skolene. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (3), s 12- 18
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Markussen, Eifred & Flatø, Martin (2017). Skolebidragsindikatorer. Nytt og nyttig. Om indikatorer for å måle de videregående skolenes bidrag til elevenes læring.
 • Markussen, Eifred; Flatø, Martin & Reiling, Rune Borgan (2017). Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012. NIFU-rapport. 7. Vis sammendrag
 • Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss & Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. NIFU-rapport. 30. Vis sammendrag
 • Flatø, Martin (2016). Gender Bias and Demographic Decisions in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2016). Gender under Distress: Essays on Climatic and Familial Determinants of Gendered Outcomes in African Populations.
 • Flatø, Martin (2016). Kjønnsforskjeller i spedbarnsdødelighet og demografiske overganger.
 • Flatø, Martin (2016). Survival of the Fitting? Maternal Preferences and Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2016). Survival of the Fitting? Maternal Preferences and Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin; Pelser, André & Muttarak, Raya (2016). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin & Rønsen, Ester (2016). Conflict and Sexual Violence in the African Great Lakes Region.
 • Flatø, Martin (2015). Demografisk utvikling i Sør-Afrika. Vis sammendrag
 • Flatø, Martin (2015). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2015). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa. Vis sammendrag
 • Flatø, Martin (2014). Investments in Girls in Africa: The Role of Preferences.
 • Flatø, Martin (2014). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin (2014). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas & Cools, Sara (2014). Weather Shocks and Violence Against Women in Sub-Saharan Africa.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2012 15:11 - Sist endret 22. nov. 2015 16:35