martifl

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Demografi, utvikling, helse, tørke og kjønn

Undervisning

Vår 2015: ECON 3710/4710 - Demography of Developing Countries

Vår 2015: ECON 4915 - Development Economics

Vår 2014: ECON 4915 - Development Economics

Vår 2014: ECON 1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries

Bakgrunn

 • Stipendiat, ESOP, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2012-
 • Master of Philosophy i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2012
 • Master of Research i krigsstudier, King's College London, 2009
 • Bachelor of Arts i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2008
Emneord: Inntekt arbeid og velferd, Vekst og utvikling, Samfunnsøkonomi, Demografi

Publikasjoner

Flatø, Martin, Raya Muttarak & Andre Pelser (forthcoming). Women, Weather and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa. Revise & resubmit, World Development.

Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kinge, Jonas Minet; Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2021). Fattigdommens høye pris. NRK Ytring.
 • Flatø, Martin (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2021). Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen. forskning.no.
 • Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2020). Uriktige påstander om inntaksmodeller. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 94–95.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Lite fleksibelt fra Lied-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2020). Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 39–40.
 • Fretheim, Atle & Flatø, Martin (2020). Smitteeffekter når smittevernet randomiseres. www.tidsskriftet.no.
 • Fretheim, Atle; Flatø, Martin; Steens, Anneke; Flottorp, Signe Agnes; Rose, Christopher James & Telle, Kjetil Elias [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). COVID-19: we need randomised trials of school closures. Journal of Epidemiology and Community Health. ISSN 0143-005X. doi: 10.1136/jech-2020-214262
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2019). Unyansert fra NRK om kjønnsforskjeller i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2019(4), s. 10–15.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 10–15.
 • Flatø, Martin (2019). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Flatø, Martin; Helland, Siri Saugestad; Stoltenberg, Camilla & Wang, Mari Vaage (2019). Developmental gender gaps in preschool age .
 • Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2019). Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Flatø, Martin (2019). Inntak basert på karakterprogresjon.
 • Flatø, Martin (2019). Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Flatø, Martin (2019). En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?
 • Flatø, Martin (2019). Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3.
 • Flatø, Martin (2019). Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. [TV]. NRK.
 • Flatø, Martin & Lomsdalen, Christian (2019). Martin Flatø om inntak til videregående. [Internett]. Lektor Lomsdalens innfall (podcast).
 • Flatø, Martin (2017). Yrket ditt kan påvirke hvor godt barna gjør det på skolen. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Hva er riktig om Osloskolen? Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Nye skolebidragsindikatorer i videregående opplæring.
 • Flatø, Martin (2017). Do Mothers Adjust Their Fertility Preferences When Having More Children? Evidence from Sub-Saharan Africa Based on Natural Experiments.
 • Flatø, Martin (2017). Survival of the Fitting? The Differential Mortality of Undesired Infants in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Skolebidragsindikatorer – nyttig verktøy for de videregående skolene. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 12–18.
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Flatø, Martin & Markussen, Eifred (2017). Om indikatorer for å måle de videregående skolenes bidrag til elevenes læring.
 • Markussen, Eifred & Flatø, Martin (2017). Skolebidragsindikatorer. Nytt og nyttig. Om indikatorer for å måle de videregående skolenes bidrag til elevenes læring.
 • Flatø, Martin & Rønsen, Ester (2016). Conflict and Sexual Violence in the African Great Lakes Region.
 • Flatø, Martin (2016). Kjønnsforskjeller i spedbarnsdødelighet og demografiske overganger.
 • Flatø, Martin (2016). Survival of the Fitting? Maternal Preferences and Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin; Pelser, André & Muttarak, Raya (2016). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin (2016). Gender Bias and Demographic Decisions in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2016). Survival of the Fitting? Maternal Preferences and Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2015). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2015). Demografisk utvikling i Sør-Afrika.
 • Flatø, Martin (2015). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin (2014). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin; Kotsadam, Andreas & Cools, Sara (2014). Weather Shocks and Violence Against Women in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2014). Women, Weather, and Woes: The Triangular Dynamics of Female-Headed Households, Economic Vulnerability, and Climate Variability in South Africa.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Flatø, Martin (2014). Investments in Girls in Africa: The Role of Preferences.
 • Flatø, Martin & Kotsadam, Andreas (2014). Droughts and Gender Bias in Infant Mortality in Sub-Saharan Africa.
 • Indseth, Thor; Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon & Elgersma, Ingeborg Hess [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8406-219-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss & Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0307-4.
 • Markussen, Eifred; Flatø, Martin & Reiling, Rune Borgan (2017). Skolebidragsindikatorer i videregående skole:Indikatorer for skolers bidrag til fullføring, gjennomføring og gjennomsnittskarakterer for skoleåret 2014-2015 og kullet som begynte i videregående skole høsten 2012. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0261-9.
 • Flatø, Martin (2016). Gender under Distress: Essays on Climatic and Familial Determinants of Gendered Outcomes in African Populations. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2012 15:11 - Sist endret 22. nov. 2015 16:35