Maren Holthe Hedne

Stipendiat - Økonomisk institutt
Bilde av Maren Holthe Hedne
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Miljøøkonomi, ulikhet, arbeidsliv, økonometri.

Undervisning

 • ECON2920 - Environmental and resource economics. Seminarer vår 2022.
 • ECON1100 - Matematikk 1. Forelesninger høst 2021. Seminarer høst 2020 og 2021.
 • ECON1310 - Makroøkonomi 1. Seminarer høst 2020 og vår 2021.
 • INTER3090 - Oppgaveemne i internasjonale studier. Seminarer vår 2021.
 • INTER1000 - Innføringsemne i internasjonale studier. Seminarer høst 2020.

Bakgrunn

 • 2021 - d.d. Stipendiat ved Økonomisk Institutt, UiO
 • 2019-2020 Mastergrad i samfunnsøkonomi ved University College London
 • 2018-2019 Forskningsassistent ved Frischsenteret
 • 2016-2019 Bachelorgrad i internasjonale studier, med fordypning i samfunnsøkonomi, UiO

Priser

 

Emneord: Ressurser energi og miljø, Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd, Politisk økonomi, Ulikhet

Publikasjoner

 • Hedne, Maren Holthe (2022). Skatt, ikke strøm! Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Hedne, Maren Holthe (2021). Hva vet vi om hvilke effekter karbonpriser har på arbeidsmarkedet?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. jan. 2021 12:36 - Sist endret 12. apr. 2022 17:13