Jon Vislie

Professor emeritus
Bilde av Jon  Vislie
Telefon +47-22855117
Rom ES1214
Treffetider Tirsdag 10:00 - 11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mikroøkonomi, miljøøkonomi, insentiver, offentlig økonomi

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1993-d.d.
 • Professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI, 1988-1992
 • Forskningssjef, Frischsenteret, 1986-1987
 • Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi, Universitetet i Oslo, 1984-1985
 • Visiting scholar, Økonomisk institutt, Northwestern University, 1983
 • Stipendiat, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1980-1983
 • Cand. oecon., Universitetet i Oslo, 1976
 • Vitenskapelig assistent, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1975-1979

Verv

 • Vitenskapelig rådgiver, Frischsenteret, 2009-d.d.
 • Styremedlem, CICERO, 1999-2003
 • Redaksjonsmedlem, Sosialøkonomen, 1994-2000
 • Redaktør, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 1994-2000
 • Vitenskapelig rådgiver, Frischsenteret, 1994-2000
Emneord: Samfunnsøkonomi, Økonomisk politikk

Publikasjoner

 • Førsund, Finn R & Vislie, Jon (2016). Leif Johansen on intra-industry structural change. Journal of Policy Modeling.  ISSN 0161-8938.  38(3), s 515- 527 . doi: 10.1016/j.jpolmod.2016.02.005
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord S.; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2014). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve haavelmo's business cycle model. Metroeconomica.  ISSN 0026-1386.  65(3), s 460- 486 . doi: 10.1111/meca.12049
 • Vislie, Jon; Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen & Nymoen, Ragnar (2012). The Macroeconomics of Trygve Haavelmo. Nordic Journal of Political Economy.  ISSN 0805-7508.  37, s 1- 26
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Haavelmos makromodeller: Endogene konjunkturer og inflasjonsteori. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  125(9), s 32- 43
 • Anundsen, Andre Kallåk; Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve Haavelmo’s business cycle model and its implications for monetary policy. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  (3)
 • Hoel, Michael Olaf; Iversen, Tor; Nilssen, Tore & Vislie, Jon (2006). Genetic testing in competitive insurance markets with repulsion from chance: A welfare analysis. Journal of Health Economics.  ISSN 0167-6296.  25, s 847- 860
 • Vislie, Jon (2005). Økonomiundervisningen - uten fagkritikk og faghistorie?, I: Ragnhild Savina Berg Astad; Geir Sølve Sande Lie & Kyrre Stensnes (red.),  RØST:Økonomisk teori og politisk praksis 2005-01.  Radikalt Økonominettverk.  ISBN 82-996845-1-X.  Kapittel 8.  s 69 - 72
 • Vislie, Jon & Riis, Christian (1994). On game theory and how to use it for understanding the functioning of organizations: An Introduction, In Pål Foss (ed.),  Economic Approaches to Organizations: An Introduction.  Dartmouth Publishing Company.  kapittel.
 • Vislie, Jon (1994). Efficiency and Equilibria in Complementary Teams. Journal of Economic Behavior and Organization.  ISSN 0167-2681.  23(1), s 83- 91 Vis sammendrag
 • Hoel, Michael Olaf; Holtsmark, Bjart & Vislie, Jon (1990). The European gas market as a bargaining game, In Ø. Olsen & Jon Vislie (ed.),  Recent Modelling Approaches in Applied Energy.  Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon (1990). Bargaining, Vertical Control and (De)-Regulation in the European Gas Market, In Olav Bjerkholt; Øystein Olsen & Jon Vislie (ed.),  Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics.  Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon (1990). The Management of Jointly Produced Exhaustible Resources, In Olav Bjerkholt; Øystein Olsen & Jon Vislie (ed.),  Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics.  Chapman and Hall.  s 207 - 217
 • Vislie, Jon (1988). Equilibrium in a Market with Sequential Bargaining and Random Outside Options. Economics Letters.  ISSN 0165-1765.  26, s 325- 328
 • Vislie, Jon (1987). Long-Term Bilateral Contracts for Natural Gas, In Jon Vislie; Michael Olaf Hoel & Rolf Golombek (ed.),  Natural Gas Markets and Contracts.  Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland.  ISBN 0-444-70206-7.  kapittel.  s 267 - 277
 • Vislie, Jon (1987). On the Optimal Management of Transboundary Renewable Resources: A Comment on Munro's paper. Canadian Journal of Economics.  ISSN 0008-4085.  20(4), s 870- 875
 • Vislie, Jon & Hoel, Michael Olaf (1987). Bargaining, Bilateral Monopoly and Exhaustible Resources, In Jon Vislie; Michael Olaf Hoel & Rolf Golombek (ed.),  Natural Gas Markets and Contracts.  Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland.  ISBN 0-444-70206-7.  kapittel.  s 253 - 265
 • Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (1987). Natural gas markets and contracts:An introduction, In Jon Vislie; Michael Olaf Hoel & Rolf Golombek (ed.),  Natural Gas Markets and Contracts.  Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland.  ISBN 0-444-70206-7.  forord.  s 1 - 6
 • Vislie, Jon (1986). Joint Production and Market Structure: The Case of Oil and Natural Gas. Journal of Economics.  ISSN 0931-8658.  46, s 163- 173
 • Vislie, Jon (1983). On the Dynamics of Production under Cost Uncertainty. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  85(2), s 249- 266
 • Vislie, Jon & Hoel, Michael Olaf (1983). Supply Functions for Outputs and Demand Functions for Inputs in the Short Run and the Long Run under Uncertainty. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  85, s 53- 60
 • Vislie, Jon (1982). A Note on an Intertemporal Cost Function for a Class of Dynamic Problems. Economics Letters.  ISSN 0165-1765.  9, s 215- 219
 • Vislie, Jon (1982). A Production Model for a Large Project. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  84(1), s 13- 25
 • Vislie, Jon (1979). Division of Labour - Simon Revisited. Regional Science and Urban Economics.  ISSN 0166-0462.  9(1), s 61- 70

Se alle arbeider i Cristin

 • Vislie, Jon; Christiansen, Vidar; Holtsmark, Katinka Kristine & Strøm, Steinar (2015). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk. 2 utgv.. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023588.  400 s. Vis sammendrag
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2008). Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt en innføring i analytisk mikroøkonomi. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013572.  314 s.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2007). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01081-6.  313 s.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (ed.) (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (ed.) (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Olsen, Øystein & Vislie, Jon (ed.) (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall.
 • Bjerkholt, Olav; Vislie, Jon & Olsen, Ø. (ed.) (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy Economics. Chapman and Hall, London.
 • Olsen, Ø. & Vislie, Jon (ed.) (1990). Recent Modelling Approaches in Applied Energy. Chapman and Hall.
 • Vislie, Jon; Hoel, Michael Olaf & Golombek, Rolf (ed.) (1987). Natural Gas Markets and Contracts. Elsevier Science Publishers B.V. North-Holland.  ISBN 0-444-70206-7.  313 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vislie, Jon (ed.) (2017). Resource Extraction and Uncertain Tipping Points.
 • Vislie, Jon (2015). Norges Banks makropris til Andre Kallåk Anundsen. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  129(2), s 84- 85
 • Vislie, Jon (2015). Norges Banks makropris til André Kallåk Anundsen. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.
 • Sibbern, Kai & Vislie, Jon (2014, 20. september). Om OL i Oslo 2022. [Radio].  Verdibørsen NRK P2.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2014). Renten som virkemiddel. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Storesletten, Kjetil & Vislie, Jon (2013, 12. januar). Slå Hellas konkurs!. [Radio].  Verdibørsen - NRK(P2).
 • Vislie, Jon (2013). Effektiv forvaltning - en forutsetning for økonomisk vekst og velstand?.
 • Vislie, Jon (2013). Innledning til "månedens klassiker": "Akademikersamfunnet" av Steinar Strøm. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(5)
 • Vislie, Jon & Nævdal, Eric (2013). Resource Depletion and Capital Accumulation under Catastrophic Risk: Policy Actions against Stochastic Thresholds and Stock Pollution. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 24/2013.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2013). EU i krise. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2013). Krav og Risiko. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Krogh, Tord Sigurd Holmsen; Anundsen, Andre Kallåk; Nymoen, Ragnar & Vislie, Jon (2011). Overdeterminacy and endogenous cycles: Trygve Haavelmo's business cycle model. Presentasjon på forskningsseminar i Statistisk Sentralbyrå.
 • Vislie, Jon & Førsund, Finn Ragnar (2011). From Macro Growth to Disaggregated Production Studies. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo.  ISSN 0809-8786.  (22)
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2011). Skadelig eurosorti. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Strøm, Steinar & Vislie, Jon (2010). "Får ikke i pose og sekk". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon (2010). Comments to David Zilberman: "The Legacy of Leif Johansen in Resources and Environmental Economics".
 • Vislie, Jon (2010). Insentiver i offentlig sektor. RØST: Radikalt økonominettverks skriftserie.  ISSN 1503-9595.  (1), s 22- 28
 • Vislie, Jon (2010). Minnetale over Per Meinich.
 • Vislie, Jon (2010). Optimal saving when productivity shocks are triggered by stochastic threshold caused by stock pollution.
 • Vislie, Jon & Førsund, Finn Ragnar (2010). Survey of the research of Leif Johansen.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2010). "EU's drømmeprosjekt". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Vislie, Jon (2009). Samrøre og eierskap. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2009). Mål og virkemidler for bredere bredbånd.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2009). Vi trenger en verdidebatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nævdal, Eric & Vislie, Jon (2008). Climate Change, Catastrophic Risk and the Relative Unimportance of Discounting. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 28.
 • Strøm, Steinar & Vislie, Jon (2008). A Discrete Choice-Model Approach to Optimal Congestion Charge. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. 9.
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2008). Sentralbankene laget krisen. e24 (internett).
 • Vislie, Jon & Strøm, Steinar (2006). Effektivitet, Fordeling og Økonomisk Politikk.
 • Vislie, Jon (2005). Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk.
 • Vislie, Jon & Bævre, Kåre (2005). Næringsstruktur, internasjonal handel og vekst.
 • Vislie, Jon (2004). Privatisering og konkurranseutsetting i effektivitetens navn: Overser vi noe?.
 • Vislie, Jon (red.) (2004). Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk.
 • Hoel, Michael Olaf; Iversen, Tor; Nilssen, Tore & Vislie, Jon (2003). Genetic testing and repulsion from chance. Vis sammendrag
 • Vislie, Jon (2003). Domestic Environmental Policy under Asymmetric Information.
 • Vislie, Jon (2002). Anmeldelse av "Økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet", av Kåre Petter Hagen. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  56(3), s 32- 35
 • Vislie, Jon (2001). Environmental regulation, asymmetric information and foreign ownership. Vis sammendrag
 • Vislie, Jon (2001). Incentive Contracts for Public Health Care Provision under Adverse Selection and Moral Hazard. Working paper / CICERO, Center for International Climate and Environmental Research-Oslo. 6. Vis sammendrag
 • Vislie, Jon (2000). Environmental Regulation under Asymmetric Information with Type-dependent outside Option. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 18. Vis sammendrag
 • Vislie, Jon (2000). Environmental regulation under asymmetric information with type-dependent outside option. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 18.
 • Vislie, Jon (2000). Fortrinn og solidaritet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Grenser for offentlig virksomhet?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Myter og tvangstrøyer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (2000). Privatisering av omsorg. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Vislie, Jon (1999). The role of foreign ownership in domestic environmental regulation under asymmetric information. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 28.
 • Vislie, Jon & Dalen, Dag Morten (1997). "Konkurranseforhold, etablering og distribusjon i markedet for legemidler". SNF-rapport. 1.
 • Vislie, Jon (1995). Designing optimal environmental incentive schemes under moral hazard and private information. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 25.
 • Vislie, Jon (1995). "Economics" av J.E.Stiglitz. Norsk Økonomisk Tidsskrift.  ISSN 0801-9568.  (4), s 303- 308
 • Vislie, Jon (1994). Strategisk handling - Innføring i bruk av rasjonalitetsmodeller og spillteori; av Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2), s 295- 298
 • Vislie, Jon (1987). Spillteori anvendt på teorier for bransjestruktur og markedsformer. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  41, s 14- 19
 • Vislie, Jon (1986). Langsiktige gasskontrakter. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  40, s 28- 33
 • Vislie, Jon (1985). Om beslutningskriterier for trinnvise investeringsprosjekter. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  39, s 29- 33
 • Vislie, Jon (1985). Om bilaterale kontrakter for naturgass. Norsk Økonomisk Tidsskrift.  ISSN 0801-9568.  99, s 1- 34
 • Vislie, Jon & Brunborg, Helge (1982). Økonomiske modeller og fruktbarhet. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  36, s 12- 17
 • Vislie, Jon (1979). Kan belutningen om å få barn belyses ved hjelp av økonomisk teori?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  20, s 435- 446
 • Vislie, Jon (1978). Begrepet "konkurranseevnen overfor utlandet". Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  32, s 13- 18
 • Vislie, Jon & Bramness, Gunnar (1978). Om konflikten mellom økonomi og økologi. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  86, s 620- 624

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. sep. 2018 12:37 - Sist endret 4. sep. 2018 14:52