jorgem

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Økonomisk vekst
 • Ulikhet
 • Økonomisk historie
 • Makroøkonomi
 • Utviklingsøkonomi


   

Undervisning

Bakgrunn

 • Visiting graduate student, New York University, våren 2009
 • Stipendiat ved ESOP og doktorgradsstudent i samfunnsøkonomi 2007 -
 • Samfunnsøkonom, ECON analyse, 2005-2007
 • Master i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo, 2005
 • Bachelor i kultur- og samfunnsfag (samfunnsøkonomi, historie), Universitetet i Oslo, 2003

     

 

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Vekst og utvikling, Økonomisk politikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Solbakken, Edda Torsdatter (2021). Measuring long-run wealth inequality.
 • Osland, Oddgeir; Hyde-Clarke, Nathalie; Dahl, Tor Arne; Djuve, Anne Britt; Modalsli, Jørgen & Simonsen, Anne Hege (2021). Ny regjering: Redusert sosial ulikskap må bli eit satsingsområde innan høgare utdanning og forsking. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Vestad, Ola Lotherington; Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Francesconi, Marco (2021). Business income and measurement of income inequality.
 • Knutsen, Thora K.; Modalsli, Jørgen & Rønning, Marte (2020). Distance and choice of field: Evidence from a Norwegian college expansion reform. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Vestad, Ola L. (2020). Eierinntekter, skattebyrde og inntektsulikhet. Minerva (nettutgaven).
 • Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Vestad, Ola L. (2020). Måling av eierinntekter, skattebyrde og inntektsulikhet. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Linderud, Espen; Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Vestad, Ola L. (2020). Skatteprofessor om regjeringens skattekutt: Skreddersyr skattelette til de rikeste. [Internett]. dn.no.
 • Vestad, Ola L.; Aaberge, Rolf & Modalsli, Jørgen (2020). Ulikheten – betydelig større enn statistikken viser. SSB analyse. ISSN 2535-4817.
 • Modalsli, Jørgen; Rønning, Marte & Knutsen, Tora Kjærnes (2020). Distance and choice of field: Evidence from a Norwegian college expansion reform.
 • Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Solbakken, Edda Torsdatter (2019). Measuring long-run wealth inequality - Empirical evidence from Norway 1912 – 2015.
 • Modalsli, Jørgen & Vosters, Kelly (2019). Spillover bias in multigenerational income regressions. Discussion papers. ISSN 1892-753X.
 • Modalsli, Jørgen & Leknes, Stefan (2019). Who Benefited from Industrialization? The Local Effects of Hydropower Technology Adoption.
 • Modalsli, Jørgen (2019). Spillover bias in multigenerational income regressions.
 • Modalsli, Jørgen (2018). Long-run developments in inequality and intergenerational mobility in Norway.
 • Modalsli, Jørgen (2018). The long-run evolution of wealth in Norway.
 • Modalsli, Jørgen (2018). Spillover bias in multigenerational regressions.
 • Modalsli, Jørgen (2018). Long-run developments in inequality and intergenerational mobility in Norway.
 • Modalsli, Jørgen (2018). Lange linjer i inntektsfordeling og sosial mobilitet.
 • Modalsli, Jørgen (2018). Følger fremdeles fedrene. [Avis]. Vårt Land.
 • Lind, Jo Thori; Kotsadam, Andreas & Modalsli, Jørgen Heibø (2018). Call the midwife: Health personnel and mortality in Norway 1887-1921.
 • Leknes, Stefan & Modalsli, Jørgen (2017). Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption in Norway .
 • Modalsli, Jørgen (2017). Intergenerational Income Mobility in Norway before the Welfare State.
 • Modalsli, Jørgen (2017). Estimating nineteenth-century income mobility.
 • Modalsli, Jørgen & Leknes, Stefan (2017). Hydroelectricity, return to skill, and individual mobility.
 • Modalsli, Jørgen (2017). Multigenerational Persistence: Evidence From 146 Years of Administrative Data.
 • Modalsli, Jørgen (2017). Stor økning i yrkesmobiliteten fra 1800-tallet til i dag. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603. 1.
 • Aaberge, Rolf; Modalsli, Jørgen & Søbye, Espen (2017). Småbruk, vekst og fordeling. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 34(1), s. 93–102. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-01-11.
 • Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori & Modalsli, Jørgen Heibø (2017). Call the Midwife: Health Personnel and Mortality in Norway 1887-1921.
 • Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori & Modalsli, Jørgen Heibø (2017). Call the midwife: Health personnel and mortality in Norway 1887-1921.
 • Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori & Modalsli, Jørgen Heibø (2017). Call the midwife: Health personnel and mortality in Norway 1887-1921.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Norske kvinner på bunn i høyinntekt. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational persistence: evidence from 146 years of administrative data.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational mobility.
 • Modalsli, Jørgen (2016). Multigenerational persistence: Evidence from 146 years of administrative data. Discussion papers. ISSN 1892-753X.
 • Lind, Jo Thori; Kotsadam, Andreas & Modalsli, Jørgen Heibø (2014). Lessons from the early Norwegian welfare state.
 • Modalsli, Jørgen (2013). Inequality and growth in the very long run: Inferring inequality from data on social groups. SSB - Discussion papers. ISSN 0809-733X.
 • Aaberge, Rolf; Atkinson, Anthony B. & Modalsli, Jørgen (2013). Er rike mennesker alltid rike? Økonomiske analyser. ISSN 0800-4110. 4.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2011). Inferring pre-industrial inequality.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2010). Upolitisk ulikhet. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. s. 18–25.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2010). Incomplete markets, indivisible labor and social class.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2010). Incomplete markets, indivisible labor and social class.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2010). Incomplete markets, indivisible labor and social class.
 • Modalsli, Jørgen Heibø & Anchorena, Jose (2009). Factor-augmenting technical change and the British Industrial Revolution.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2008). Growth, Inequality and Schooling.
 • Modalsli, Jørgen Heibø (2008). Growth, Inequality and Schooling, 1750-1930.
 • Leknes, Stefan & Modalsli, Jørgen (2018). Who benefited from industrialization? The local effects of hydropower technology adoption. Statistics Norway. Research Department.. ISSN 1892-753X.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. mars 2017 08:36 - Sist endret 5. nov. 2020 13:21