Ingrid Cathrine Hjort

Stipendiat
Bilde av Ingrid Cathrine Hjort
Telefon 22855127
Rom 1041
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus Økonomisk institutt 0851 Oslo

Faglige interesser

 • Miljøøkonomi

Bakgrunn

 • 2017 - 2018 Columbia Earth Institute Fellow, New York
 • 2015 - d.d.   Stipendiat ved Økonomisk Institutt
 • 2013 - 2015 Mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO
 • 2014 - 2015 Forskningsassistent ved OFS
 • 2013 - 2014 Forskningsassistent ved ESOP  
 • 2010 - 2013 Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag ved UiO

Stipend

 • Mottok stipend fra Fulbright, høsten 2017
 • Mottok stipend fra CREE, våren 2015

Konferanser og summer skoler

 • IPWSD, Columbia University 2018, New York  
 • EAERE Summer School 2017, Venice
 • EAERE 2017, Athen
 • Forskermøtet 2017, HiOA, Oslo
 • PWFCE 2015, NMBU and NTNU, Oslo 

Undervisning

 • ECON 4910 Environmental Economics, Våren 2016, våren 2017
 • ECON 3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk, Høsten 2016
 • ECON 3010 Anvendt økonomisk analyse, Våren 2017 
 • ECON 3610 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk, Høsten 2018
 • ECON 4245 Corporate Governance, Høsten 2018
Emneord: Samfunnsøkonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Hjort, Ingrid Cathrine & Greaker, Mads (2019). Green R&D Clubs.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2017). A downside of environmental policy: Creating cheaters.
 • Hjort, Ingrid Cathrine & Isaksen, Elisabeth Thuestad (2017). En utfordrende vei mot klimamålene. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (3), s 4- 11
 • Hjort, Ingrid Cathrine & Isaksen, Elisabeth Thuestad (2017). Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hjort, Ingrid Cathrine & Østenstad, Gry Tengmark (2017). Environmental policy under imperfect enforcement.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2016). Climate Risks in Financial Markets: A literature overview.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2016). Miljøøkonomi: Et oxymoron?.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2015). Innovation Prizes - For Environmental R&D in Presence of Lobbyism. CREE Working Papers. 14/2015.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2015). Innovation Prizes for Environmental R&D in Presence of Lobbyism.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2015). Paneldebatt: Capitalism vs Climate.
 • Hjort, Ingrid Cathrine (2015). Potential Climate Risks in Financial Markets - A Literature Overview.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2015 11:46 - Sist endret 18. nov. 2019 13:18