Frikk Nesje

Stipendiat
Bilde av Frikk Nesje
English version of this page
Telefon +47 22855259
Rom ES 1034
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus Blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Eg er no ved Universitetet i Heidelberg. Ny forskingsprofil er på denne sida.

 

Faglege interesser

 • Velferdsøkonomi, miljøøkonomi, utviklingsøkonomi

Publikasjonar

Pågåande prosjekt 

 • Cross-Dynastic Intergenerational Altruism
 • Combining Expert Advice on Social Discounting (med Moritz A. Drupp, Mark C. Freeman og Ben Groom)
 • Rumble in the Jungle? Economists vs. Philosophers on Social Discounting (med Moritz A. Drupp, Mark C. Freeman and Ben Groom)

Undervising

 • ECON1210 - Forbrukar, bedrift og marknad (Evaluering: 4,0 av 5)
 • ECON4091 - Masteroppgåve og muntleg eksamen (Ikkje evaluert) 
 • ECON4271 - Fordelingsrettferd og økonomisk ulikskap (Evaluering: 4,4 av 5)

Bakgrunn

 • Forskingsopphald ved Northwestern University, 2018
 • Forskingsopphald ved London School of Economics, 2016
 • M.Phil. (med to prisar for masteroppgåva) i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo, 2014
 • M.Sc. (med utmerking) i miljø- og klimaøkonomi frå London School of Economics, 2013
 • Forskingsassistent ved Universitetet i Oslo, London School of Economics og CICERO
 • Ekspert-vurderar av IPCC AR5
 • Akkreditert observatør i UNFCCC-forhandlingane frå 2008 til 2012

Prisar, nominasjonar og tildelingar

 • Mest bidragsytande PhD-stipendiat ved EAERE-FEEM-VIU European Summer School on Macroeconomics, Growth, and the Environment (Delt), 2017
 • Personleg utanlandsstipend frå Noregs forskingsråd, 2017
 • Instituttets nominerte til deltaking på 6th Lindau Meeting on Economic Sciences (Antatt, også for presentering), 2017
 • Nominert til årets førelesar, 2017
 • Mobilitetstøtte frå UiO Energi, 2016
 • Stipend frå Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond, 2016
 • Våg å vite-prisen, 2015
 • Beste masteroppgåve i samfunnsøkonomi, 2014
 • ESOP-stipendet innan kjønn og samfunnsøkonomi, 2014
 • CREE-stipendet, 2013
 • Ivar Lundes legat, 2010
 • Førsteplass i nasjonal tevling i allmennkunnskap for barneskuleelevar, 2001

Samarbeid

 • Rettleiar: Prof. Geir B. Asheim
 • Birettleiar: Prof. Ben Groom

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Politisk økonomi, Ressurser energi og miljø
Publisert 28. aug. 2014 13:01 - Sist endret 6. des. 2018 10:43