Asbjørn Rødseth

Professor emeritus
Bilde av Asbjørn  Rødseth
Telefon +47-22855133
Mobiltelefon +47-91525892
Rom ES 1111
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk b 0851 OSLO
Postadresse Postboks / 1095 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Makroøkonomi, arbeidsmarked,finans- og pengepolitikk.

Undervisning

Høst 13: ECON4310 - Macroeconomic Theory

Vår 13: ECON4335 The Economics of Banking

Vår 13: ECON4330 International Macroeconomics

Høst 11: ECON4310 - Macroeconomic Theory

Høst 11: ECON5300 Advanced Macroeconomic Theory

Høst 11: ECON4335 The Economics of Banking

 

Utdanning og karriere

Universitetet i Oslo:

1989- Professor, Økonomisk institutt (ØI)

2002-2007 Dekan ved det Samfunnsvitenskaplige Fakultet

1987- 90 Instituttbestyrer, ØI

1983-89 Førsteammenuensis, ØI

1981- 82 Ammenuensis, ØI

1978- 81 Stipendiat, ØI

1976- 77 Siviltjeneste

1976 Cand.oecon.

1974-75 Forskningsassitent, ØI

Verv

Styremedlem UNIRAND AS

Styremedlem Norges Bank 2004 - 2011

Styremedlem / varamedlem i Kredittilsynet 1988 - 2002

Medlem av Pensjonskommisjonen 2001-2004

 

 

Emneord: Inntekt arbeid og velferd, Penger kreditt og finans, Samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Ragnar Nymoen and Asbjørn Rødseth. Explaining unemployment: some lessons from Nordic wage formation, Labour Economics 10(1), 2003, 1-29.

Asbjørn Rødseth, Open Economy Macroeconomics, Cambridge University Press, 2000.

Asbjørn Rødseth, Konsumentteori (3rd edition), Universitetsforlaget, Oslo, 1997.

Asbjørn Rødseth, "Why Has Unemployment Been so Low in Norway?" in J.E. Dølvik and A.H. Steen (eds.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition, Scandinavian University Press, Oslo, 1997, 155-188.

Asbjørn Rødseth, "Monetary Policy Objectives in Norway" in A.B. Christiansen and J.F. Qvigstad (eds.), Choosing a Monetary Policy Target, Scandinavian University Press, Oslo, 1997, 144-175.

Asbjørn Rødseth, "Exchange Rate versus Price Level Targets and Output Stability," Scandinavian Journal of Economics 98, 1996, 559-577.

Asbjørn Rødseth, "Are Employment Policies Counterproductive when Wage Setting is Centralized?," Scandinavian Journal of Economics 97(3), 1995, 401-410.

Asbjørn Rødseth, "Efficiency Wages and Local versus Central Bargaining," Oxford Economic Papers 45, 1993, 470-481.

Asbjørn Rødseth and Steinar Holden, "Wage Formation in Norway" in L. Calmfors (ed.), Wage Formation and Macroeconomic Policy in the Nordic Countries, Oxford: Oxford University Press, 1990, 237-285.

 • Nymoen, Ragnar & Rødseth, Asbjørn (2003). Explaining unemployment: some lessons from Nordic wage formation. Labour Economics.  ISSN 0927-5371.  105, s 1- 29
 • Rødseth, Asbjørn (2002). Vasskraft og grunnrente, I: Øyvind Østerud (red.),  Ressursmakt og grunnrente.  Makt- og demokratiutredningen, Oslo.  ISBN 82-92028-47-1.  s 43 - 84
 • Christiansen, Vidar & Rødseth, Asbjørn (2000). In Memoriam: Trygve Haavelmo 1911-1999. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  102(2), s 180- 191
 • Rødseth, Asbjørn (2000). Konkurranseutsette og skjerma næringar, I:  En strategi for sysselsetting og verdiskaping.  Norges offentlige utredninger.  s 527 - 545
 • Rødseth, Asbjørn (2000). Regulering av norsk livsforsikring - problemområde og eventuelle reformar, I:  Konkurranseflater i finansnæringen.  Norges offentlige utredninger.  s 293 - 298
 • Rødseth, Asbjørn (1999). Valutakurssystem og kapitalmobilitet, I: Arne Jon Isachsen & Ole Bjørn Røste (red.),  Euroen og den norske krones skjebne.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-485-0.  s 153 - 166
 • Rødseth, Asbjørn (1998). Comment on M. Obstfeld, "Open-Economy Macroeconomics: Developments in Theory and Policy". The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  100(1), s 285- 288
 • Rødseth, Asbjørn (1998). Rike og fattige land: Nasjonalproduktet som mål for inntekt, I:  Markeder, ressurser og fordeling. Artikler i anvendt økonomi.  ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0962-5.  s 296 - 333
 • Rødseth, Asbjørn (1997). Monetary Policy Objectives in Norway, In Anne Berit Christiansen & Jan Fredrik Qvigstad (ed.),  Choosing a Monetary Policy Target.  Scandinavian University Press, Oslo.  ISBN 82-00-12788-5.  s 144 - 175
 • Rødseth, Asbjørn (1997). Why Has Unemployment Been so Low in Norway?, In Jon Erik Dølvik & Arild H. Steen (ed.),  Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition.  Scandinavian University Press, Oslo.  ISBN 82-00-37679-6.  s 155 - 188
 • Rødseth, Asbjørn (1996). Exchange Rate versus Price Level Targets and Output Stability. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  98(4), s 559- 577
 • Rødseth, Asbjørn (1995). Are Employment Policies Counterproductive when Wage Setting is Centralized?. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  97(3), s 401- 410
 • Rødseth, Asbjørn (1995). Limits to Macroeconomic Intervention. Nordic Journal of Political Economy.  ISSN 0805-7508.  22, s 41- 48
 • Rødseth, Asbjørn (1994). Om konjunkturane i Norge etter 1980: Vegen til høg arbeidsløyse, I: Agnar Sandmo (red.),  Perspektiv på arbeidsledigheten, SNF årbok 1994.  Fagbokforlaget.  3.  s 61 - 89
 • Rødseth, Asbjørn & Moene, Karl Ove (1994). Att og fram er ikke like langt, I: Agnar Sandmo (red.),  Perspektiv på arbeidsledigheten, SNF årbok 1994.  Fagbokforlaget.  4.  s 90 - 101
 • Rødseth, Asbjørn & Moene, Karl Ove (1994). Sentrale eller desentraliserte lønnsoppgjør, I: Kjell Storvik; Sigbjørn Atle Berg & Jan Fredrik Qvigstad (red.),  Stabilitet og langsiktighet, Festskrift for Hermod Skånland.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-26026-8.  5.  s 347 - 363
 • Rødseth, Asbjørn (1993). Efficiency wages and local versus central bargaining. Oxford Economic Papers.  ISSN 0030-7653.  45, s 470- 481
 • Rødseth, Asbjørn (1992). Høg og varig arbeidsløyse i Europa: Forklaringsmodellar og relevans for Norden. Nordisk tidskrift för politisk ekonomi.  ISSN 0345-8555.  27/28, s 5- 15
 • Moene, Karl-Ove & Rødseth, Asbjørn (1991). Nobel Laureate - Trygve Haavelmo. Journal of Economic Perspectives.  ISSN 0895-3309.  5, s 175- 192
 • Rødseth, Asbjørn (1990). Comment on D. G. Blanchflower and A. J. Oswald, "The Wage Curve". The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  92(2), s 243- 245
 • Rødseth, Asbjørn & Holden, Steinar (1990). Wage Formation in Norway, In Lars Calmfors (ed.),  Wage Formation and Macroeconomic Policy in the Nordic Countries.  SNS förlag.  ISBN 91-7150-368-4.  5.  s 237 - 280
 • Rødseth, Asbjørn (1989). Price Ceilings and Market Evaluations in a Regulated Housing Market: Correction for Selection Bias. Housing, Theory and Society.  ISSN 1403-6096.  6, s 215- 228
 • Rødseth, Asbjørn; Hersoug, Tor & Kjaer, Knut N. (1987). Wages, Taxes and the Utility-Maximizing Trade Union: A Conformation with Norwegian Data, In P. J. N. Sinclair (ed.),  Prices, Quantities and Expectations.  Clarendon Press.  ISBN 0-19-828589-2.  24.
 • Rødseth, Asbjørn; Hersoug, Tor & Kjær, Knut N. (1986). Wages, Taxes and the Utility-Maximizing trade union: a Confrontation with Norwegian Data. Oxford Economic Papers.  ISSN 0030-7653.  38, s 403- 423
 • Rødseth, Asbjørn (1985). Dynamics of Wages and Trade in a Fixed-Exchange-Rate Economy. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  87(1), s 120- 136
 • Rødseth, Asbjørn (1985). Makroteori etter kontrarevolusjonen. Nordisk tidskrift för politisk ekonomi.  ISSN 0345-8555.  18, s 11- 23
 • Rødseth, Asbjørn (1984). Progressive Taxes and Automatic Stabilization in an Open Economy. Journal of macroeconomics.  ISSN 0164-0704.  6(3), s 265- 282
 • Rødseth, Asbjørn (1983). An expenditure system for energy planning, In Olav Bjerkholt; Svein Longva; Øystein Olsen & Steinar Strøm (ed.),  Analysis of supply and demand of electricity in the norwegian economy.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-1815-2.  x.  s 195 - 220
 • Rødseth, Asbjørn (1983). Optimal timing and dimensioning of hydro power projects, In Olav Bjerkholt; Svein Longva; Øystein Olsen & Steinar Strøm (ed.),  Analysis of supply and demand of electricity in the norwegian economy.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 82-537-1815-2.  xiv.  s 304 - 323
 • Rødseth, Asbjørn & Aasness, Jørgen (1983). Engel Curves and Systems of Demand Functions. European Economic Review.  ISSN 0014-2921.  20, s 95- 121
 • Rødseth, Asbjørn & Titlestad, Kristin Dale (1981). Lønn, stilling og kjønn. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (8), s 18- 25
 • Rødseth, Asbjørn (1979). Macroeconomic Policy in a Small Open Economy. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.
 • Rødseth, Asbjørn & Strøm, Steinar (1977). Elektrisitetsetterspørselen i norske hushold. Norsk økonomisk tidsskrift.  ISSN 1890-0658.  1, s 1- 37

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødseth, Asbjørn (2000). Open Economy Macroeconomics. Cambridge University Press.  ISBN 0-521-78304-6.  382 s.
 • Riis, Christian & Rødseth, Asbjørn (red.) (1998). Markeder, Ressurser og Fordeling. ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0962-5.
 • Riis, Christian & Rødseth, Asbjørn (1998). Markeder, ressurser og fordeling. Ad Notam Gyldendal.
 • Rødseth, Asbjørn (1997). Konsumentteori, 3. utgåve. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-22947-5.  186 s.
 • Rødseth, Asbjørn & Moene, Karl Ove (red.) (1993). Trygve Haavelmo Økonomi, individ og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21630-6.  263 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødseth, Asbjørn (2014). Høg fart og hard landing, I: Runar Malkenes (red.),  Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-91092-95-9.  Kapittel 11.  s 137 - 149
 • Rødseth, Asbjørn (2012). Penger. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(7), s 46- 47
 • Rødseth, Asbjørn (2004). Korfor obligatorisk pensjon? Om føremåla med obligatoriske pensjonsordningar og vilkåra for at dei skal bli oppnådd. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (1), s 348- 388
 • Rødseth, Asbjørn (2003). Alderspensjonen: Oppteningsreglar, fordeling og arbeidsincentiv. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  20(2), s 145- 157
 • Rødseth, Asbjørn (2002). Stigen som blei dradd opp - NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  56(5), s 7- 10
 • Rødseth, Asbjørn (2001). Bruken av oljeformuen og offentleg sparing. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  55(1), s 16- 21
 • Rødseth, Asbjørn (2000). Budsjettindikatoren som mål?. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  54(7), s 15- 16
 • Rødseth, Asbjørn (2000). Perspektiver på pengepolitikken. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  54(6), s 44- 45
 • Rødseth, Asbjørn & Nymoen, Ragnar (1999). Nordic wage formation and unemployment seven years later. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 10. Vis sammendrag
 • Nymoen, Ragnar; Rødseth, Asbjørn; Raaum, Oddbjørn & Wulfsberg, Fredrik (1998). Lønnsdannelse og arbeidsmarkedspolitikk i Norden. TemaNord. 512.
 • Rødseth, Asbjørn (1998). Privatisering av tilleggspensjonen?. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  52(7), s 18- 21
 • Rødseth, Asbjørn (1996). Exchange Rate Versus Price Level Targets. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 7.
 • Rødseth, Asbjørn (1995). Kan vi bli kvitt arbeidsløysa?. Praktisk økonomi og ledelse.  ISSN 0803-4680.  1, s 95- 99
 • Rødseth, Asbjørn (1995). Kva bestemmer rentenivået?. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (3), s 12- 17
 • Rødseth, Asbjørn (1994). Konjunkturar - teori og metode. Serien for studenter. 18.
 • Rødseth, Asbjørn (1994). Ungdom, lønn og arbeidsledighet NOU 1994:3: Oppsummering av utvalgets forslag. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (3), s 16- 18
 • Rødseth, Asbjørn (1994). Valutakurssystem, kapitalmobilitet og arbeidsløyse.
 • Rødseth, Asbjørn (1993). Næringsstruktur og vekst. Serien for studenter. 27.
 • Rødseth, Asbjørn (red.) (1993). Perspektiver på langtidsprogrammet og sysselsetting. SNF-rapport. 37.
 • Rødseth, Asbjørn (1993). Valuta. Serien for studenter. 31.
 • Rødseth, Asbjørn; Bowitz, Einar & Storm, Erik (1993). Fiscal Expansion, the Budget Deficit and the Economy: Norway 1988-91. Documents - Statistisk sentralbyrå/Statistics Norway. 91.
 • Rødseth, Asbjørn (1992). Sosialdemokratiet i vekst og fall. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  1, s 42- 46
 • Rødseth, Asbjørn (1992). Staten og arbeid til alle: Bør paragraf 110 opphevast?, I: Hallvard Bakke (red.),  Arbeidsledighet Hvordan redusere den?.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-215199.  3.  s 43 - 56
 • Rødseth, Asbjørn (1991). Kor står forskninga om arbeidsløyse? Utfordringar for forskarar og politikarar.
 • Rødseth, Asbjørn (1989). Kommentar til Nasjonalbudsjettet 1990. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (9)
 • Rødseth, Asbjørn (1989). Penger og kreditt i en omstillingstid. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (3), s 8- 10
 • Rødseth, Asbjørn & Aaserud, Morten (1989). Kompensasjonsgraden i arbeidsløysetrygda. Arbeidsnotat, Senter for anvendt forskning. 64.
 • Rødseth, Asbjørn & Holden, Steinar (1989). Wage formation in Norway. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 4.
 • Rødseth, Asbjørn & Holden, Steinar (1989). Wage setting in Norway. Seminar Paper, University of Stockholm. 437.
 • Rødseth, Asbjørn (1988). Kommentar til innstillinga frå perspektivgruppa. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (8), s 7- 9
 • Rødseth, Asbjørn (1987). Bustadsmarknaden - utviklingstrekk og verkemåte. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (11), s 8- 16
 • Rødseth, Asbjørn (1987). Stabiliseringspolitikk på godt og vondt, I: Thorvald Moe; Per Schreiner & Hermod Skånland (red.),  Full sysselsetting og økonomisk vekst? Festskrift til Eivind Erichsen.  Tano A/S.  ISBN 82-518-2312-9.  2 Stabiliseringspolitikk.  s 111 - 126
 • Rødseth, Asbjørn & Kjær, Knut N. (1987). Wage formation in Norway. What can aggregate time series tell us?. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 6.
 • Rødseth, Asbjørn & Skogstad, Hans Petter (1987). Price ceilings and market evaluations in a regulated housing market. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 15.
 • Rødseth, Asbjørn (1986). Money, money...eit økonomisk sukk. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  4, s 310- 313
 • Rødseth, Asbjørn (1986). Trade unions, investments and the possibility for full employment. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 3.
 • Rødseth, Asbjørn (1985). Centralized Unions and Macroeconomic Policy: a Note. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 10.
 • Rødseth, Asbjørn (1985). Dine pengar og mine aksjar - til vårt felles beste?. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  4, s 343- 350
 • Rødseth, Asbjørn (1984). Anmeldelse av "En liten åpen økonomi" av Victor Norman. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (10), s 29- 30
 • Rødseth, Asbjørn & Titlestad, Kristin Dale (1984). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, I: Tor Rødseth & Kristin Dale Titlestad (red.),  Kvinner i arbeid.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06835-8.  3.
 • Rødseth, Asbjørn (1983). An Expenditure System for Energy Planning. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 2.
 • Rødseth, Asbjørn (1982). Inflasjon i opne økonomiar. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (8), s 17- 23
 • Rødseth, Asbjørn (1982). Nasjonalbudsjettet 1983. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  9, s 4- 6
 • Rødseth, Asbjørn (1981). Om forventningar i Phillipskurva. Arbeidsnotater, finansdepartementet. 3.
 • Rødseth, Asbjørn (1981). Progressive Taxes and Automatic Stabilization in an Open Economy. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn (1981). The Dynamics of Wages and Foreign Trade in a Fixed Exchange-Rate Economy. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 0.
 • Rødseth, Asbjørn & Aasness, Jørgen (1981). Engel Curves and Systems of Demand Functions. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn; Qvigstad, Jan Fredrik & Eriksen, Tore (1981). Finanspolitiske indikatorer og en finanspolitisk modell. Arbeidsnotater, finansdepartementet. 2.
 • Rødseth, Asbjørn (1980). Fixed-Price Equilibria in an Open Economy. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn (1980). Har eit lånefinansiert budsjettunderskott ein ekspansiv verknad på etterspørselen?. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (3), s 19- 24
 • Rødseth, Asbjørn (1980). Optimal Timing and Dimensioning of Waterpower Projects. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn & Titlestad, Kristin Dale (1980). Lønn, stilling og kjønn En statistisk undersøkelse av funksjonærer i industrien. Arbeidsrapport, Industriøkonomisk Institutt. 36.
 • Rødseth, Asbjørn (1979). Kraftkrise?. Norges Industri.  (9), s 21- 21
 • Rødseth, Asbjørn (1979). Nyare teori on stabiliseringspolitikk i opne økonomiar. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (6), s 22- 27
 • Rødseth, Asbjørn (1978). Oljeprisar og økonomiske kriser. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (9), s 24- 30
 • Rødseth, Asbjørn & Isachsen, Arne Jon (1978). Forslag til løsning av Norges økonomiske problemer. Norges Industri.  (8), s 24- 27
 • Rødseth, Asbjørn & Titlestad, Kristin Dale (1978). Kvinner i industrien Forprosjektrapport. Arbeidsrapport, Industriøkonomisk Institutt. 14.
 • Rødseth, Asbjørn (1977). Macroeconomic policy in a small open economy. Arbeidsrapport, Industriøkonomisk Institutt. 4.
 • Rødseth, Asbjørn (1977). Makroøkonomisk politikk i eit lite land. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  9, s 11- 14
 • Rødseth, Asbjørn & Strøm, Steinar (1976). The Demand for Energy in Norwegian Households with Special Emphasis on the Demand for Electricity. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn (1975). Vurdering an Investeringar i Kraftforsyning. Memorandum fra Sosialøkonomisk institutt. 1.
 • Rødseth, Asbjørn & Strøm, Steinar (1974). Kritiske merknader til norsk energipolitikk. Sosialøkonomen.  ISSN 0038-1624.  (9), s 5- 16

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. sep. 2010 15:27 - Sist endret 6. okt. 2020 11:16