erlinba

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Publikasjoner

 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  37(01-02), s 124- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Union Density Effects on Productivity and Wages. Economic Journal.  ISSN 0013-0133.  s 1- 39 . doi: 10.1093/ej/ueaa048 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2019). NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2019.1659403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics.  ISSN 0734-306X.  36, s S71- S97 . doi: 10.1086/694187 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2018). Tax evasion in firms. Labour.  ISSN 1121-7081.  32(1), s 23- 44 . doi: 10.1111/labr.12111
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences.  ISSN 2377-8253.  3(3), s 50- 69 . doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  131(2), s 92- 102 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  ISSN 0002-8282.  107(5), s 110- 114 . doi: 10.1257/aer.p20171065 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal of Labor Economics.  ISSN 0734-306X.  34(2), s S67- S97 . doi: 10.1086/684045 Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association.  ISSN 1542-4766.  14(5), s 1011- 1037 . doi: 10.1111/jeea.12163 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  33(4), s 349- 359 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-04
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena & von Simson, Kristine (2015). Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  32(1-2), s 78- 90 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2015). Prestasjonslønn i nye former, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 6.  s 121 - 136
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning & Moene, Karl Ove (2015). Political Reinforcement: How Rising Inequality Curbs Manifested Welfare Generosity. American Journal of Political Science (AJPS).  ISSN 0092-5853.  59(3), s 565- 577 . doi: 10.1111/ajps.12129 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Missing the Link? On the Political Economy of Nordic Egalitarianism, In Torben M. Andersen; U. Michael Bergman & Svend E. Hougaard Jensen (ed.),  Reform Capacity and Macroeconomic Performance in the Nordic Countries.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871710-2.  Chapter 3.  s 50 - 68
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Pedersen, Axel West (2015). Trygd og sysselsetting i et internasjonalt perspektiv, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 7.  s 153 - 170
 • Barth, Erling & Nergaard, Kristine (2015). Kollektive partsforhold: Status quo eller endring?, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 4.  s 83 - 104
 • Nergaard, Kristine; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  32(1-2), s 91- 110 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling & von Simson, Kristine (2014). Early School leaving and Labour market prospects, In Tarmo Valkonen & Vesa Vihriälä (ed.),  The Nordic model - challenged but capable of reform.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-2778-7.  Kapittel 6.  s 235 - 259
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 6.  s 108 - 118
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2014). When Institutions Reciprocate: Turning European Social Models Around, In Jon Erik Dølvik & Andrew (Harvard CES) Martin (ed.),  European Social Models from Crisis to Crisis. Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871796-6.  Chapter 10.  s 306 - 324
 • Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Willumsen, Fredrik (2014). The Scandinavian model-An interpretation. Journal of Public Economics.  ISSN 0047-2727.  117(Sept.), s 60- 72 . doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.04.001 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. Nordic Journal of Political Economy.  ISSN 0805-7508.  38, s 1- 16 . doi: 10.2139/ssrn.2262192 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Why do small open economies have such small wage differentials?. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  1, s 139- 170
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2013). Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  30(4), s 313- 333 . doi: 10.18261/issn.1504-7989
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2013). The Effects of Organizational Change on Worker Well-being and the Moderating Role of Trade Unions. Industrial & labor relations review.  ISSN 0019-7939.  66(4), s 989- 1011 . doi: 10.1177/001979391306600410 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2012). Performance pay, union bargaining and within-firm wage inequality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.  ISSN 0305-9049.  74(3), s 327- 362 . doi: 10.1111/j.1468-0084.2011.00656.x Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). Immigrant wage profiles within and between establishments. Labour Economics.  ISSN 0927-5371.  19(4), s 541- 556 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.009
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). Employment as a Price or a Prize of Equality: A Descriptive Analysis. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  2(2), s 5- 33 . doi: 10.19154/njwls.v2i2.2355
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2012). Best på skolen. Best på jobben?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(9), s 14- 25 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bryson, Alex; Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2012). Do higher wages come at a price?. Journal of Economic Psychology.  ISSN 0167-4870.  33(1), s 251- 263 . doi: 10.1016/j.joep.2011.10.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per & Nilsen, Kjersti Misje (2011). Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers.  ISSN 0784-5197.  24(2), s 87- 110
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2011). Employer Size or Skill Group Size Effect on Wages?. Industrial & labor relations review.  ISSN 0019-7939.  64(2), s 341- 355 . doi: 10.1177/001979391106400207
 • Barth, Erling (2010). Den Norske Likelønnskommisjonen og Lønnsdannelsen i Offentlig Sektor. Samfundsøkonomen.  ISSN 0108-3937.  (4), s 38- 43
 • Barth, Erling (2010). Ligeløn : Analyser og tiltag, I: Mette Deding & Helle Holt (red.),  Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? : En antologi om ligeløn i Danmark.  SFI-Det nationale forskningscenter for velfærd.  ISBN 978-87-7487-972-5.  Kapittel.  s 219 - 237
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2010). Små lønnsforskjeller og store velferdsstater :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  27(1/2), s 77- 86
 • Barth, Erling & Dale-Olsen, Harald (2009). Monopsonistic Discrimination, Worker Turnover, and the Gender Wage Gap. Labour Economics.  ISSN 0927-5371.  16(5), s 589- 597 . doi: 10.1016/j.labeco.2009.02.004
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2009). The Equality Mulitplier. NBER technical working paper series.  ISSN 1073-2489.  (15076)
 • Moene, Karl Ove; Mehlum, Halvor; Barth, Erling; Lind, Jo Thori & Krüger, Ingrid (2009). Den skandinaviske modellen og økonomisk ulikhet, I: Ådne Cappelen (red.),  Fordelingsutvalget.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-583-1016-4.  3.  s 328 - 351
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2008). Who Pays for Performance?. International journal of manpower.  ISSN 0143-7720.  29(1), s 8- 29
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2005). "Family ownership and productivity. The role of owner-management". Journal of Corporate Finance.  ISSN 0929-1199.  11(1-2), s 107- 127
 • Barth, Erling & Ringdal, Kristen (2005). Fleksibel arbeidsorganisering 1997 – 2003, I: Hege Torp (red.),  Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-33844-2.  Kapittel.
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Familieeierskap og produktivitet. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  2002(19)
 • Asplund, Rita; Barth, Erling; Grand, Carl le; Mastekaasa, Arne & Westergård-Nielsen, Niels (1996). Wage distribution across individuals, In Eskil Wadensjö (ed.),  The Nordic Labour Markets in the 1990's.  North-Holland, Amsterdam.  ISBN 0-444-82488-X.  Kap..  s 9 - 53
 • Barth, Erling & Mastekaasa, Arne (1996). Decomposing the male-female wage gap. Within and between establishment differences. Labour (St. Catharines).  ISSN 1184-8650.  10(2), s 339- 356
 • Barth, Erling & Zweimüller, Josef (1995). Relative Wages under Decentralized and Corporatist Bargaining Systems. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  97(3), s 369- 384 Vis sammendrag
 • Mehlum, Halvor & Barth, Erling (1993). Lønnsforskjeller i Norge 1980–1991. Søkelys på arbeidsmarkedet.  ISSN 0800-6199.  1

Se alle arbeider i Cristin

 • Dolton, Peter; Asplund, Rita & Barth, Erling (ed.) (2009). Education and Inequality across Europe. Edward Elgar Publishing.  ISBN 1847205887.  350 s.
 • Barth, Erling; Moene, Karl-Ove & Wallerstein, Michael (2003). Likhet under press. Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205323798.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Schøne, Pål; Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2021). The rise and fall - labor demand during COVID-19.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex & Dale-Olsen, Harald (2020). Hva betyr skattefradraget for oppslutningen om fagforeninger?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004. . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-07
 • Barth, Erling; Finseraas, Henning; Kjelsrud, Anders Grøn & Moene, Karl Ove (Kalle) (2020). Hit by the Silk Road: How Wage Coordination in Europe Mitigates the China Shock. IZA Discussion Papers. 13259.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Umblijs, Janis (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Papers. 13605. Vis sammendrag
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Discussion Papers. 12560. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2019). The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza & Barth, Erling (2019). Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Steffensen, Kjartan (2018). The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data.
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review.  ISSN 0017-8012.  2017(06)
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. Vis sammendrag
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:09.
 • Barth, Erling; Davis, James C.; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2016). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses by Establishments and Countries. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2016). Augmenting the Human Capital Earnings Equation with Measures of Where People Work. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling (2015). monopsonistic discrimination and the gender wage gap, In Steven N. Durlauf & Lawrence E. Blume (ed.),  The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230226388.  Kapittel.
 • Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine & Vanhala, Pekka (2015). Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. TemaNord. 548.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2015). Likhetsmultiplikatoren: Lønn og politikk i velferdsstaten. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (5), s 58- 59
 • Dale-Olsen, Harald; Bryson, Alex & Barth, Erling (2015). Do Unions Kill Innovation?.
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2014). It's Where You Work: Increases in Earnings Dispersion across Establishments and Individuals in the U.S.
 • Barth, Erling; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Hva betyr kjønnssegregering for lønn?, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  11.  s 205 - 232
 • Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove & Østbakken, Kjersti Misje (2014). Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state.
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes?.
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander Wright & Ognedal, Tone (2013). Fair tax evasion. NHH Dept. of Economics Discussion papers. 11. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2013). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2013:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2013). Globalization, labour market institutions and wage structure. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  1, s 7- 10
 • Barth, Erling (2012). Snur trenden for europeiske velferdsstater?.
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2012). The Equality Multiplier: How Wage Setting and Welfare Spending Make Similar Countries Diverge". IZA Discussion Papers. 6494.
 • Barth, Erling & von Simson, Kristine (2012). Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser.  ISSN 0800-4110.  (5), s 38- 45 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ognedal, Tone; Barth, Erling & Cappelen, Alexander Wright (2008). Norms and Tax Evasion. Rapport / Report (Frischsenteret). 4.
 • Barth, Erling & Schøne, Pål (2006). Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2006:011. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Cappelen, Alexander & Ognedal, Tone (2005). Fair Tax Evasion.
 • Barth, Erling; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2004). Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997–2001. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:003. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Røed, Marianne; Schøne, Pål & Torp, Hege (2004). Arbeidsmarkedet for akademikere. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2004:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Naylor, Robin A. & Raaum, Oddbjørn (2002). Explaining variations in wage curves. Theory and evidence. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 03/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the earnings assimilation of immigrants in Norway. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 19/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the relative wages of immigrants. Evidence from the current population surveys. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 20/2002.
 • Barth, Erling & Børing, Pål (2002). Utviklingen i lønnsstrukturen 1995-2000. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  19(1), s 45- 54
 • Barth, Erling; Gulbrandsen, Trygve Jens & Schøne, Pål (2002). Family ownership and productivity The role of owner-management.
 • Torp, Hege & Barth, Erling (2001). Actual and Preferred Working Time : Regulations, incentives and the present debate on working time in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2001:003. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling (1993). Pay differentials and baraining institutions. Five essays on wage determination with empirical evidence from Norway. Økonomiske doktoravhandlinger. 16/1993.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2015 10:59

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter