Bernt Bratsberg

Publikasjoner

 • Bratsberg, Bernt Magne; Dawes, Christopher; Kotsadam, Andreas; Lindgren, Karl-Oskar; Öhrvall, Richard; Oskarsson, Sven & Raaum, Oddbjørn (2020). Birth Order and Voter Turnout. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234. . doi: 10.1017/S0007123419000826 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt Magne; Ferwerda, Jeremy; Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2020). How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration. American Journal of Political Science (AJPS).  ISSN 0092-5853. . doi: 10.1111/ajps.12532 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt Magne; Røed, Knut & Raaum, Oddbjørn (2020). Excess Churn in Integrated Labor Markets. Journal of Population Economics.  ISSN 0933-1433. . doi: 10.1007/s00148-020-00795-1 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Alstadsæter, Annette; Eielsen, Gaute; Kopczuk, Wojciech; Markussen, Simen; Røed, Knut & Raaum, Oddbjørn (2020). The First Weeks of the Coronavirus Crisis: Who Got Hit, When and Why? Evidence from Norway. NBER Working Paper Series.  ISSN 0898-2937. . doi: 10.3386/w27131
 • Bratsberg, Bernt; Eielsen, Gaute; Markussen, Simen; Raaum, Oddbjørn; Røed, Knut & Vigtel, Trond Christian (2020). Koronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  134(2), s 41- 50 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Nyen, Torgeir & Raaum, Oddbjørn (2020). Economic returns to adult vocational qualifications. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  33(2), s 99- 114 . doi: 10.1080/13639080.2020.1722988
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2020). Immigrant Responses to Social Insurance Generosity. Labour Economics.  ISSN 0927-5371. . doi: 10.1016/j.labeco.2020.101854
 • Bratsberg, Bernt; Røgeberg, Ole Jørgen & Skirbekk, Vegard (2020). Fathers of children conceived using ART have higher cognitive ability scores than fathers of naturally conceived children. Human Reproduction.  ISSN 0268-1161.  35(6), s 1461- 1468 . doi: 10.1093/humrep/deaa119
 • Bratsberg, Bernt; Nyen, Torgeir & Raaum, Oddbjørn (2019). Adult Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  7(3), s 95- 109 . doi: 10.17645/si.v7i3.2026
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2019). Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants, In Lars Calmfors & Nora Sánchez Gassen (ed.),  Integrating immigrants into the Nordic labour markets.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 978-92-893-6201-6.  6.  s 133 - 158 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2018). Welfare Activation and Youth Crime. Review of Economics and Statistics.  ISSN 0034-6535. . doi: 10.1162/rest_a_00787
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2018). Job Loss and Immigrant Labour Market Performance. Economica.  ISSN 0013-0427.  85(337), s 124- 151 . doi: 10.1111/ecca.12244 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Røgeberg, Ole (2018). Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  ISSN 0027-8424.  115(26), s 6674- 6678 . doi: 10.1073/pnas.1718793115
 • Bratsberg, Bernt; Nyen, Torgeir & Raaum, Oddbjørn (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  34(1/2), s 24- 43 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-01-02-02 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2017). Immigrant labor market integration across admission classes. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  s 17- 54 . doi: 10.6027/TN2017-520 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Røgeberg, Ole (2017). Childhood socioeconomic status does not explain the IQ-mortality gradient. Intelligence.  ISSN 0160-2896.  62, s 148- 154 . doi: 10.1016/j.intell.2017.04.002 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2016). Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  33(3), s 185- 207 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-01
 • Bratsberg, Bernt; Røed, Knut & Raaum, Oddbjørn (2016). Labour Market Integration of Refugees in Norway, In Francesco Fasani (ed.),  Refugees and Economic Migrants: Facts, policies and challenges.  CEPR Press.  ISBN 9780995470132.  Kapittel 3.  s 37 - 52
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2015). Prestasjonslønn i nye former, I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 6.  s 121 - 136
 • Bratsberg, Bernt; Dølvik, Jon Erik; Nergaard, Kristine & Raaum, Oddbjørn (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet., I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 3.  s 56 - 82
 • Bratsberg, Bernt & Holden, Mari Brekke (2015). Effekter av allmenngjøring i byggebransjen :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  129(2), s 68- 80
 • Bratsberg, Bernt & Røed, Knut (2015). The Nordic welfare model in an open European labor market. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  (2), s 19- 42 . doi: 10.6027/TN2016-503 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2015). Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn., I: Harald Dale-Olsen (red.),  Norsk arbeidsliv i turbulente tider.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47881-7.  Kapittel 11.  s 202 - 219
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2014). Arbeidsinnvandring - varig gevinst? :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  31(4), s 275- 295 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2014). Immigrants, Labour Market Performance, and Social Insurance. Economic Journal.  ISSN 0013-0133.  124(580), s 644- 683 . doi: 10.1111/ecoj.12182
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2014). Labour migrant adjustments in the aftermath of the financial crisis, In Tarmo Valkonen & Vesa Vihriälä (ed.),  The Nordic model - challenged but capable of reform.  Nordic Council of Ministers.  ISBN 978-92-893-2778-7.  Kapittel 4.  s 173 - 196
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2014). Immigration wage effects by origin. The Scandinavian Journal of Economics.  ISSN 0347-0520.  116(2), s 356- 393 . doi: 10.1111/sjoe.12053 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt; Fevang, Elisabeth & Røed, Knut (2013). Job Loss and Disability Insurance. Labour Economics.  ISSN 0927-5371.  24, s 137- 150 . doi: 10.1016/j.labeco.2013.08.004 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2013). Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(3), s 18- 29
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2012). Performance pay, union bargaining and within-firm wage inequality. Oxford Bulletin of Economics and Statistics.  ISSN 0305-9049.  74(3), s 327- 362 . doi: 10.1111/j.1468-0084.2011.00656.x Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). Immigrant wage profiles within and between establishments. Labour Economics.  ISSN 0927-5371.  19(4), s 541- 556 . doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.009
 • Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). IMMIGRATION AND WAGES: EVIDENCE FROM CONSTRUCTION. Economic Journal.  ISSN 0013-0133.  122(565), s 1177- 1205 . doi: 10.1111/j.1468-0297.2012.02540.x
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2012). Educating Children of Immigrants: Closing the Gap in Norwegian Schools. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  3(1), s 211- 251
 • Bratsberg, Bernt; Røed, Knut & Raaum, Oddbjørn (2012). Gjør registerdata AKU overflødig?. Økonomiske analyser.  ISSN 0800-4110.  5, s 46- 52
 • Brinch, Christian N.; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2012). The effects of an upper secondary education reform on the attainment of immigrant youth. Education Economics.  ISSN 0964-5292.  20(5), s 447- 473 . doi: 10.1080/09645292.2012.664700
 • Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2011). Tøffere krav? : ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  28(4), s 302- 316 Vis sammendrag
 • Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2011). The Labour Market Outcomes of Naturalised Citizens in Norway, In  Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants.  OECD Publishing.  ISBN 978-92-64-09898-5.  Chapter 7.  s 183 - 206
 • Bratsberg, Bernt & Røed, Knut (2011). Kan demografi forklare veksten i uførhet? :. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  28(1/2), s 3- 21
 • Røed, Marianne; Bratsberg, Bernt & Schøne, Pål (2011). Bidrar innvandring til å «smøre hjulene» i arbeidsmarkedet?. Søkelys på arbeidslivet.  ISSN 1504-8004.  28(3), s 244- 264
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Røed, Knut (2010). When Minority Labor Migrants Meet the Welfare State. Journal of Labor Economics.  ISSN 0734-306X.  28(3) . doi: 10.1086/650546
 • Bratsberg, Bernt; Ragan, James F. & Warren, John T. (2010). DOES RAIDING EXPLAIN THE NEGATIVE RETURNS TO FACULTY SENIORITY?. Economic Inquiry.  ISSN 0095-2583.  48(3), s 704- 721 . doi: 10.1111/j.1465-7295.2009.00220.x
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn & Raaum, Oddbjørn (2008). Who Pays for Performance?. International journal of manpower.  ISSN 0143-7720.  29(1), s 8- 29

Se alle arbeider i Cristin

 • Bratsberg, Bernt; Kotsadam, Andreas; Lind, Jo Thori; Mehlum, Halvor & Raaum, Oddbjørn (2019). Election Turnout Inequality Insights from Administrative Registers cesifo Working Paper no. 7465.
 • Bratsberg, Bernt & Røgeberg, Ole (2019). Norwegian IQ scores are falling – but genes are not to blame. The Science Breaker. . doi: 10.25250/thescbr.brk198
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene; Moxnes, Andreas; Raaum, Oddbjørn & Bratsberg, Bernt (2019). Opening the floodgates: Immigration in the aftermath of the eastern enlargement. http://www.voxeu.org/.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene; Moxnes, Andreas; Raaum, Oddbjørn & Bratsberg, Bernt (2019). Opening the floodgates: industry and occupation adjustments to labor immigration. Centre for Economic Policy Research. Discussion papers.  ISSN 0265-8003.
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene; Moxnes, Andreas; Raaum, Oddbjørn & Bratsberg, Bernt (2017). Opening the floodgates: Immigration and structural change.
 • Bratsberg, Bernt; Dale-Olsen, Harald & Mastekaasa, Arne (2015). Long-term detrimental health-effects from performance pay?.
 • Bratsberg, Bernt; Raaum, Oddbjørn & Hægeland, Torbjørn (2013). Immigrant skills and employment Cross-country evidence from the Adult Literacy and Life Skills Survey. SSB - Discussion papers. 730.
 • Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn & Gabrielsen, Egil (red.) (2006). Lese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt; Naylor, Robin A. & Raaum, Oddbjørn (2002). Explaining variations in wage curves. Theory and evidence. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 03/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the earnings assimilation of immigrants in Norway. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 19/2002.
 • Barth, Erling; Bratsberg, Bernt & Raaum, Oddbjørn (2002). Local unemployment and the relative wages of immigrants. Evidence from the current population surveys. Memorandum / Økonomisk institutt, UiO. 20/2002.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2015 11:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter