English version of this page

Forskningsassistanse

Forsknings-assistent

Bilde

Kontrakt går ut  

Arbeidsdager

Jobber for

Mina Skille Mariussen

 

31.07.2021

Etter avtale

(ES 1231)

Monique de Haan
Edwin Leuven

Mikkel Gandil

Ragnar Nymoen

Nils Christian Framstad

Ingrid Steen Navjord

 

31.07.2021 (ES 1231)

Kjell Arne Brekke

Karine Nyborg

Jo Thori Lind

Nils-Henrik von der Fehr

Katinka Holtsmark

Oliver Groth Pettersen

31.07.2021

Etter avtale

(ES 1231)

Thor Olav Thoresen

Gaute Torsvik

Ragnhild Camilla Schreiner

prosjekt OFS-II

Kristen Vamsæter 31.07.2021

Etter avtale

(ES 1231)

Bård Harstad  Tuomas Laiho  

prosjekt CONSERVATION

Christian Traeger

INTPART2

Jonathan Ho   31.03.2022 etter avtale Paolo Piacquadio prosjekt VALURED
Sarolta Vida   15.07.2021

etter avtale

(ES 1231)

Kjetil Storesletten prosjekt INSIST

 

Tor Odin Ekle   31.07.2022 ES 1231

Manudeep Bhuller

prosjekt UNIFRIC

Daniel Fullman 31.07.2021 ES 1231

Karen Helene Ulltveit-Moe

prosjekt INNOPROD

Andreas Moxnes

ERC prosjekt

GLOBALPROD

Andreas Stranden Hoel-Holt

 

31.08.2021

 

(ES 1044)

Tlf: +47 22845795

Kalle Moene
Halvor Mehlum
Steinar Holden

administrative oppgaver ved ESOP

Michelle Hovi

 

 

ES 1003

Digital assistent, undervisning

Håkon Tomter     ES 1003 Digital assistent, undervisning

 

Publisert 13. juli 2017 15:36 - Sist endret 15. apr. 2021 15:05