Tone Enger

Rådgiver - Stab - ØI
Bilde av Tone Enger
English version of this page
Telefon +47 22855115
Rom ES 1210
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

  • Administrativ koordinator for PhD-programmet
  • Sekretær for PhD-komiteen
  • Administrativt ansvar for opptak, oppfølging av studenter, forberedelser av kurs, eksamensforberedelser, vurderinger, prøveforelesning og disputas, samt opptrykk av doktoravhandlinger 
  • Registrering av arbeidstimer for vitenskapelige ansatte relatert til eksamener og PhD-programmet
  • Administrativt ansvar for eksamener på masternivå
  • Kvalitetssikring av emner i henhold til kvalitetssikringssystemet 
  • Sekretær for Programrådet
Emneord: Opptak, Avhandlinger, Eksamen, Prøveforelesning, Ph.d., Emner, Disputas
Publisert 5. okt. 2010 08:58 - Sist endret 14. mars 2017 14:53