Preben Reinaas Rotlid

Seniorkonsulent - Stab - ØI
Bilde av Preben Reinaas Rotlid
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller ring ekspedisjonen i vår åpningstid.

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

  • Administrativ koordinator for det toårige masterprogrammet i Economics og andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse:
    • oppnevning av veileder på masteroppgaven
    • permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon
    • studieveiledning
  • Administrativ koordinator for masteroppgave og muntlig eksamen

Bakgrunn:

2021 - : Master i Læring i Arbeidsliv og Samfunn, NTNU

2021: Adjunkt - Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, Høgskolen i Østfold

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging, master's programme
Publisert 8. aug. 2022 10:32 - Sist endret 18. aug. 2022 08:37