Oda Asbjørnsen Aune

Seniorkonsulent - Økonomisk institutt

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

  • Administrativ koordinator for det toårige masterprogrammet i Economics
  • Administrativ koordinator for andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
  • Oppnevning av veileder på masteroppgaven
  • Administrativ koordinator for masteroppgave og muntlig eksamen
  • Saksbehandling av permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon på det toårige masterprogrammet i Economics og andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
  • Veiledning av studenter fra det toårig masterprogrammet og andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
  • Administrativ koordinator for obligatorisk aktivitet på bachelor- og masternivå

Bakgrunn:

2018: Bachelor i historie, Univeristetet i Oslo

2016: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2013: Bachelor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging
Publisert 3. jan. 2017 11:04 - Sist endret 26. jan. 2021 09:19