Oda Asbjørnsen Aune

Førstekonsulent - I permisjon

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

  • Ekspedisjon
  • Instituttets Facebookside
  • Pensum alle emner
  • Klager og begrunnelser på bachelornivå
  • Obligatorisk aktivitet på masternivå
  • Nøkler og nøkkelkort
  • Arrangementsstøtte

Bakgrunn:

2016: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Emneord: Ekspedisjon, Innkjøp, bekreftelser, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Kommunikasjon, Eksamen bachelor
Publisert 3. jan. 2017 11:04 - Sist endret 7. jan. 2019 11:17