Oda Asbjørnsen Aune

Seniorkonsulent - Stab - ØI
Bilde av Oda Asbjørnsen Aune
English version of this page
Telefon +47 22855145
Rom 1208
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller ring ekspedisjonen i vår åpningstid.

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Ansvarsområder

  • Administrativ koordinator for undervisningsplanlegging, inkludert ansettelse av seminarledere
  • Administrativ koordinator for Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten, inkludert emneevaluering
  • Administrativ koordinator for praksisemne ved instituttet
  • Administrativ koordinator for det toårige masterprogrammet i Economics og andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse:
    • oppnevning av veileder på masteroppgaven
    • permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon
    • studieveiledning

Bakgrunn:

2021: Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo

2018: Bachelor i historie, Universitetet i Oslo

2016: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2013: Bachelor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging
Publisert 3. jan. 2017 11:04 - Sist endret 19. apr. 2022 15:16