Marte Emilie Engebretsen

Seniorkonsulent - Økonomisk institutt
Bilde av Marte Emilie Engebretsen
English version of this page
Telefon +47 22854815
Rom 1209
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

Kontaktinformasjon for studenter

Er du bachelorstudent eller utvekslingsstudent? Ta kontakt med SV-info.

Er du masterstudent? Ta kontakt med Økonomisk institutt på post@econ.uio.no, eller kom innom ekspedisjonen i vår åpningstid.

Personsensitive opplysninger:

Hvis du kontakter oss med spørsmål som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

Arbeidsområder

 • Superbruker e-bilag på Økonomisk institutt
 • Kontraktinngåelse og lønn til eksterne (studier og forskning)
 • Kvalitetssikring og evaluering av program og emner
 • Administrativ koordinator for det toårige masterprogrammet i Economics og andre halvdel av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
  • Studiestart
  • Studieveiledning
  • Tildeling av veileder på masteroppgaven
  • Masteroppgave og muntlig eksamen (ECON4091)
  • Saksbehandling av permisjon, utsatt studiestart og redusert studieprogresjon
  • Tilrettelegging i studiehverdagen 

Bakgrunn

2016: Master i Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA), Universitetet i Oslo.

Emneord: Studieadministrasjon, Undervisningsplanlegging, TP, eBilag
Publisert 25. mai 2016 10:58 - Sist endret 16. mars 2020 15:07