Gyro Anna Holen

Avdelingsleder - i permisjon til 01.07 2019
Bilde av Gyro Anna Holen
English version of this page
Mobiltelefon +47 98829967
Rom 1042
Brukernavn

Forskningsadministrativ leder:

 • Ansvarlig for administrativ støtte knyttet til eksternt finansierte prosjekter
 • Lede arbeidet med forskningsformidling
 • Holde oversikt over forskningsaktiviteten ved instituttet
 • Representere instituttet i FANE-nettverket
 • Personalansvar for forskningsassistentene

Administrativ leder av ESOP:

 • Ansvarlig for daglig drift og forvaltning av forskningsaktivitet
 • Strategisk planlegging
 • Forskningssamarbeid
 • Budsjettering
 • Rapportering
 • Prosjektkoordinering og søknadsutvikling

 

Bakgrunn

Tidligere stillinger:

Forskningskonsulent ved Økonomisk institutt og ESOP

Studiekoordinator (med ansvar for bachelorprogrammet og ph.d.), Sosialantropologisk institutt

Studiekonsulent, Sosialantropologisk institutt

Utdannelse: Master i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 2007

Emneord: Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Sentre for fremragende forskning (SFF)
Publisert 5. mars 2014 16:31 - Sist endret 27. feb. 2018 11:09