Arina Shadrikova

I permisjon 18.08.2021-17.08.2022

Arbeidsområder

  • Administrativ forskningsleder ved instituttet
  • Ansvar for støtte med informasjon om interne, nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter
  • Rådgiving om utlysninger, regelverk og søknadsskriving
  • Koordinere institutts forskningsadministrative støttetjenester, prosesser og oppfølging av eksternfinansierte  prosjekter
  • Koordinere arbeidet med forskningsformidling og "outreach"
  • Ansvar for budsjettering av eksternfinansiering
  • Bistå ledelsen i analysearbeid knyttet til eksternfinansiering
  • Personalansvar for forskningsassistentene
  • Deltakelse i SV-FANE og andre fora knyttet til forskningsfinansiering

Bakgrunn

Jobbet med EU-Office og Erasmus-teamet, Seksjon for forsknings-, utdanningsstøtte og internasjonalisering (SFUI), UiO, Oslo, Norge.   

Mer  enn 10 års erfaring som forsker fra National Research University - Higher School of Economics (Moskva, Russland) med prosjekter på international institutions/G8/G20 systems, EU institutions, Integration processes in education.

Inbev-Baillet Latour "Union européenne et Russie", Department of political sciences, Université de valeurs, l’UCLouvain, Belgia

Moscow State University, Department of political analysis

GS h-index 8

 

Emneord: Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Sentre for fremragende forskning (SFF)
Publisert 18. okt. 2021 08:31 - Sist endret 3. nov. 2021 14:35