Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Allan Dahl Forsker +47-22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Energipolitikk, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer, Infrastrukturer, Innovasjon
Chasanidou, Dimitra Postdoktor dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Fagerberg, Jan +47-22841610 jan.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Gonzalez, Jakoba Sraml Forsker +47-22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold, Innovasjonsprosesser, Innovasjon
Guillen-Royo, Monica Forsker +47-22841608 monica.guillen-royo@tik.uio.no Well-being, Innovasjon
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Hallingby, Hanne Kristine Ph.d.-kandidat hannkhal@student.sv.uio.no Innovasjon
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Klimautfordringer, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Kunnskapsøkonomi, Energipolitikk, Innovasjon
Høiland, Gry Cecilie Forsker g.c.hoiland@tik.uio.no Innovasjon
Kontareva, Alina Stipendiat alina.kontareva@tik.uio.no Innovasjon
Lie, Christine Mee Stipendiat c.m.lie@tik.uio.no Innovasjon
Lindberg, Marie Byskov Stipendiat +47-22841611 m.b.lindberg@tik.uio.no Innovasjon
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Normann, Håkon Endresen Postdoktor +47-22845885 95142524 (mob) +47 951 42524 h.e.normann@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Klimautfordringer, Miljø og energi, Energipolitikk, Innovasjon, Innovasjonspolitikk
Nykamp, Hilde +47-22841617 93285877 (mob) hildenyk@student.sv.uio.no Energipolitikk, Klimaendringer, Klimautfordringer, Fornybar energi, Innovasjonssystemer, Innovasjon
Santoalha, Artur Stipendiat +351 916 728 247 artur.santoalha@tik.uio.no Innovasjon
Schwabe, Henrik Stipendiat +47-22855675 henrik.schwabe@tik.uio.no Innovasjon
Simensen, Erlend Osland Stipendiat e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Strøm-Andersen, Nhat Stipendiat +47-22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 92660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer, Impact
Tsouri, Maria Postdoktor +47-22854070 maria.tsouri@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Innovasjon
Viñas Bardolet, Clara Forsker +47-22841640 c.v.bardolet@tik.uio.no Innovasjon, Well-being, Kunnskapsøkonomi
Wicken, Olav Professor +47-22841619 olav.wicken@tik.uio.no Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk