Ragnar Frisch

Ragnar Frisch ble født i Kristiania (Oslo) 3. mars 1895. Han ble professor ved det Kongelige Frederiks Universitet (fra 1939 Universitetet i Oslo) i 1931. I 1932 opprettet han Universitetets Økonomiske Institutt som et uavhengig forskningslaboratorium, med seg selv som leder og med Trygve Haavelmo som assistent fra 1933. Universitetet ble stengt i 1943 og etter frigjøringen gjenoppsto instituttet som en del av universitetet og fikk da navnet  Sosialøkonomisk institutt. Frisch var gjnenom sine forelesninger og kompendier den helt dominerende lærerkraft i den femårige økonomistudiet som ble opprettet i 1935.

Ragnar Frisch sto sentralt i internasjonal teoriutvikling på 1930-tallet. Hans mest kjente publikasjoner kom ut i 1931-36. I denne perioden spilte han en svært aktiv rolle innen Econometric Society, som han hadde vært med å stifte i 1930) og som redaktør av Econometrica. Sammen med fagfeller innen Econometric Society var han en forkjemper internasjonalt for å gjøre økonomifaget mer vitenskapelig basert. Han ble tildelt (sammen med Jan Tinbergen) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel  ved den første tildelingen i 1969. Ragnar Frisch døde i 1973.

I Eilert Sundts Hus ble det i 1999 i foajeen avduket fotografiske portretter  av Frisch og Haavelmo. For en biografiske introduksjon til Ragnar Frisch, see Thonstad (2006) og Frischs selvbiografi i forbindelse med Nobelpristildelingen. Les også om opprettelsen av Universitetets Økonomiske Institutt og om det som foregikk der.  En ypperlig oversikt på engelsk om Frischs vitenskapelige bidrag er skrevet av John S. Chipman (1998) for symposiet ved 100-årsjubileet for Frisch i 1995. Andre oversikter over Frischs vitenskapelige arbeider finnes i Arrow (1960), Johansen (1969), Edvardsen (1970) og Bjerkholt (1995).Om Frisch og Frischelevenes rolle i tidlig etterkrigstid les her.

 

Publisert 22. feb. 2011 11:47 - Sist endret 25. okt. 2019 15:20