Korrespondanse

Gjennom sitt liv liv og virke møtte og korresponderte Trygve Haavelmo med mange kjente og ukjente personer. En stor del av hans korrespondanse er tatt vare på og arkivert, og finnes på Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

På denne siden finner du en lenke til en liste over alle korrespondenter, med informasjon om antall brev og hvilken periode korrespondanse foregikk.
Her finnes og et utvalg av korrespondanse, hvor utvalgte brev er transkribert og publisert på nett. 

All korrespondanse kan finnes i arkivet til Økonomisk Institutt på Universitetet i Oslo.

Publisert 7. mars 2019 17:23 - Sist endret 7. mars 2019 17:29